Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jarosław Krzyżanowski inwestuje w rozwój immunoterapii w Polsce na niespotykaną dotąd skalę
Jarosław Krzyżanowski inwestuje w rozwój immunoterapii w Polsce na niespotykaną dotąd skalę
90 milionów złotych – dokładnie tyle Jarosław Krzyżanowski zdecydował się zainwestować w tworzone przez Helix Immuno-Oncology Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów (ECIN). Ośrodek ten, jako pierwszy na świecie, otworzy ścieżkę do efektywnego leczenia nowotworów litych

 

Porozumienie zawarto na mocy podpisanego 31 stycznia br. listu intencyjnego. W jego ramach strony zadeklarowały wolę utworzenia w Polsce Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów (ECIN) w oparciu o zasoby pozostające w ich dyspozycji oraz możliwe do pozyskania finansowanie zewnętrzne.

- Decyzja o inwestycji w Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów stała się dla mnie oczywista w momencie, w którym zapoznałem się z wynikami badań klinicznych i planem rozwoju ośrodka opracowanym przez Helix Immuno-Oncology. Zakłada on utworzenie ultranowoczesnego centrum o zasięgu międzynarodowym, które wykorzystywać będzie przełomowe technologie w obszarze immunoonkologii – i to już w perspektywie najbliższych lat! Chętnie inwestuję w projekty, które nie tylko posiadają znaczący potencjał komercyjny, ale również mogą przyczynić się do podniesienia jakości życia społeczeństwa, a immunoonkologia to jedna z najbardziej perspektywicznych i dotychczas niezagospodarowanych dziedzin. Zdecydowanie warto dążyć do jej dalszego rozwoju – powiedział Jarosław Krzyżanowski, Prezes KEN POLAND.

W skład Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów wejdzie 5 klinik satelitarnych – wykorzystujących laboratoria istniejące w polskich szpitalach. Dzięki temu możliwe będzie efektywne zagospodarowanie infrastruktury badawczej, stworzonej w ostatnim czasie z funduszy unijnych. W ramach ECIN powstanie także klinika centralna. W ośrodku leczonych będzie 5 000 pacjentów rocznie z możliwością zwiększenia tej liczby do 10 000 chorych. Dzięki Centrum powstanie również blisko 1 000 nowych miejsc pracy dla wysoko wykfalifikowanego personelu medycznego oraz ok. 10 000 posad związanych z inwestycją pośrednio. 

Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów stanie się pierwszą w skali globalnej kliniką, w której pacjenci będą leczeni przy wykorzystywaniu przełomowego połączenia rozwijanych przez Helix Immuno-Oncology technologii Tumour Defence BreakerTM i Solid Cancer CAR-T.

- Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów pozwoli na dalszy rozwój unikatowej terapii, o nieosiągalnej dotychczas, ok. 95% skuteczności w leczeniu nowotworów hematologicznych. Tym samym polska medycyna otrzyma szansę na wzmocnienie swojej pozycji na arenie międzynarodowej i atrakcyjności dla partnerów zagranicznych – powiedział dr Paweł Wiśniewski, Prezes Helix Immuno-Oncology.

Już niedługo na łamach naszego portalu i kwartalnika, będziecie mogli przeczytać wywiad z panem Pawłem Wiśniewskim i poznacie szczegóły dotyczące ECIN oraz połączenia technologii Tumour Defence BreakerTM i Solid Cancer CAR-T. 

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter