Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Medinice zawiera umowę ramową na przeprowadzenie badań klinicznych w projekcie PacePress
Medinice zawiera umowę ramową na przeprowadzenie badań klinicznych w projekcie PacePress

Zarząd Medinice S.A. informuje o zawarciu w dniu 24.08.2020 r. umowy ramowej z firmą zajmującą się prowadzeniem badań klinicznych na przeprowadzenie badań klinicznych u ludzi w projekcie PacePress – elektronicznej opaski uciskowej. Zawarta umowa dotyczy m.in.: weryfikacji dokumentów badania, nadzoru i monitorowania badania, zarządzania bezpieczeństwem w badaniu, opracowania raportu końcowego z badania.

 

 

Celem badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności wyrobu medycznego PacePress w prewencji istotnych powikłań krwotocznych oraz zakażeń loży u pacjentów przyjmujących nieprzerwanie leki przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe poddanych zabiegom implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca w otwartym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym.
 

Źródła

Bankier.pl [komunikat spółki]

KOMENTARZE
Newsletter