Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Medinice z kolejnym patentem w USA
Medinice S.A. – spółka zajmująca się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii w obszarze kardiologii i kardiochirurgii uzyskała amerykański patent wydany przez United States Patent and Trademark Office (USPTO) na wynalazek "CathAIO". Tym samym jest to już drugi amerykański patent otrzymany przez Medinice. Spółka posiada łącznie blisko 40 patentów i zgłoszeń patentowych na rozwijane projekty medyczne.

 

 

CathAIO to elektroda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych: elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych. Łączy funkcje elektrod: referencyjnej, stymulującej, diagnostycznej oraz pozwalającej na pobranie krwi np. z zatoki wieńcowej. Elektroda CathAIO zaprojektowana jest do użytku przez zespoły medyczne zaangażowane bezpośrednio w wykonywanie zabiegów ablacji arytmii serca. Medinice posiada już patent na ten wynalazek przyznany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka złożyła również wnioski patentowe w procedurze międzynarodowej oraz europejskiej.

– CathAIO to kolejny nasz projekt po EP-Bioptom, który otrzymał ochronę patentową w Stanach Zjednoczonych. Uzyskanie patentu w Stanach Zjednoczonych jest dla nas bardzo ważne, ponieważ większość czołowych producentów urządzeń stosowanych w inwazyjnej kardiologii i kardiochirurgii to firmy amerykańskie. Są to potencjalni nabywcy naszych technologii. Tamtejszy rynek, będący jednocześnie największym na świecie, jest dla nich bardzo ważny – mówi Sanjeev Choudhary, prezes i największy akcjonariusz Medinice S.A. – Portfolio Medinice liczy obecnie ponad 10 projektów w obszarze interwencyjnej kardiologii i kardiochirurgii. Łącznie posiadamy już prawie 40 patentów i zgłoszeń patentowych. Z każdym uzyskanym patentem rośnie fundamentalna wartość Medinice – dodaje.

Profesor Sebastian Stec, Dyrektor ds. Medycznych w Medinice S.A. i pomysłodawca CathAIO podkreśla, że zaburzenia rytmu serca takie jak na przykład migotanie przedsionków często współistnieją z chorobą wieńcową i niewydolnością serca. – Możliwość pobrania w trakcie zabiegu ablacji próbki krwi bezpośrednio z naczyń krążenia wieńcowego przy użyciu elektrody CathAIO może dać pełniejszy obraz toczących się procesów chorobowych w sercu. To "gradientowa biochemia mięśnia serca", oceniająca substancje wchodzące i uwalniane bezpośrednio z mięśnia serca. Może to następnie umożliwić podjęcie lepszej, celowanej decyzji terapeutycznej w odniesieniu do współistniejących z zaburzeniem rytmu serca choroby wieńcowej i niewydolności serca. W perspektywie kolejnych rozwiązań i badań elektroda CathAIO może stać się selektywnym medium podania leku lub mikroelektrody diagnostycznej – mówi.

Medinice pozyskał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacje na uzyskanie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej dla pięciu kolejnych wynalazków. W najbliższych kwartałach spółka będzie składała kolejne zgłoszenia patentowe na rynkach w: Polsce, USA, Kanadzie, Indiach, Izraelu, Chinach, Korei Południowej oraz w procedurach międzynarodowej i europejskiej.

KOMENTARZE
Newsletter