Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Najcenniejsze patenty z branży farmaceutycznej wygasające w 2014 roku
Nadchodzący rok kalendarzowy nie wyróżnia się znacząco, jeśli chodzi o całkowitą wartość patentów, które wygasną w jego trakcie. Ta suma szacowana jest na 34 miliardy dolarów. Dla porównania, w bieżącym roku wyniosła ona "zaledwie" 28 miliardów dolarów, ale w 2012 roku aż 55 miliardów. Wszystkie te sumy zostaną jednak przyćmione przez wartość produktów farmaceutycznych tracących ochronę patentową w 2015 roku. Wyniesie ona aż 66 miliardów dolarów.

Wartości poszczególnych leków podanych w poniższej liście są podane na podstawie wielkości ich globalnej sprzedaży w 2012 roku.

10 Najcenniejszych patentów w branży farmaceutycznej wygasających w 2014 roku:

1. Copaxone (firma Teva Pharmaceuticals)

Nazwa związku: Octan glatirameru

Zastosowanie: leczenie stwardnienia rozsianego

Globalna sprzedaż w 2012 roku: 3,996 miliarda $

Termin obowiązywania ochrony patentowej: maj 2014

 

2. Nexium (firma AstraZeneca)

Nazwa związku: esomeprazol

Zastosowanie: terapia choroby wrzodowej żołądka i zgagi

Globalna sprzedaż w 2012 roku: 3,994 miliarda $

Termin obowiązywania ochrony patentowej: maj 2014

 

3. Micardis/Micardis HCT (firma Boehringer Ingleheim)

Nazwa związku: telmisartan

Zastosowanie: leczenie nadciśnienia tętniczego

Globalna sprzedaż w 2012 roku: 2,217 miliarda $

Termin obowiązywania ochrony patentowej: styczeń 2014

 

4. Sandostatin/Sandostatin LAR (firma Novartis)

Nazwa związku: oktreotyd

Zastosowanie: rak (akromelagia, rzadkie schorzenie endokrynologiczne)

Globalna sprzedaż w 2012 roku: 1,512 miliarda $

Termin obowiązywania ochrony patentowej: czerwiec 2014

 

5. Exforge/Exforge HCT (firma Novartis)

Nazwa związku: amlodypina i walsartan

Zastosowanie: leczenie nadciśnienia tętniczego

Globalna sprzedaż w 2012 roku: 1,352 miliarda $

Termin obowiązywania ochrony patentowej: październik 2014

 

6. Nasonex (firma Merck)

Nazwa związku: mometazon

Zastosowanie: terapia alergicznych nieżytów nosa

Globalna sprzedaż w 2012 roku: 1,268 miliarda $

Termin obowiązywania ochrony patentowej: styczeń 2014

 

7. Trilipix (firma AbbVie)

Nazwa związku: fenofibrat

Zastosowanie: leczenie wszystkich typów hiperlipidemii (m.in. hipercholesterolemię)

Globalna sprzedaż w 2012 roku: 1,098 miliarda $

Termin obowiązywania ochrony patentowej: styczeń 2014 (produkcja generyków wystartowała już w lipcu 2013)

 

8. Evista (firma Eli Lilly)

Nazwa związku: raloksifen

Zastosowanie: prewencyjne przeciwko rakowi piersi, leczenie i zapobieganie        osteoporozie

Globalna sprzedaż w 2012 roku: 1,01 miliarda $

Termin obowiązywania ochrony patentowej: marzec 2014

 

9. Renagel/Renvela (firma Sanofi)

Nazwa związku: sevelamer

Zastosowanie: przewlekła choroba nerek

Globalna sprzedaż w 2012 roku: 861 milionów $

Termin obowiązywania ochrony patentowej: wrzesień 2014

 

10. Restasis (firma Allergan)

Nazwa związku: cyklosporyna - emulsja do oczu

Zastosowanie: zespół suchego oka

Globalna sprzedaż w 2012 roku: 792 miliony $

Termin obowiązywania ochrony patentowej: maj 2014

Źródła

www.fiercepharma.com

KOMENTARZE
Newsletter