Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
InventionMed pozyska inwestora branżowego i rozpocznie budowę Centrum Innowacyjnych Symulac

InventionMed, technologiczna spółka z branży medycznej, przeprowadzi emisję akcji w kwocie do 6 mln zł, która będzie skierowana do inwestora branżowego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w dziedzinie teleinformatyki. Inwestor zapewni spółce zasoby technologiczne związane z budową i realizacją Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju kwotą 16 mln zł.

 

 

– Podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu emisji akcji w celu pozyskania inwestora strategicznego, który wesprze spółkę w budowie Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy. Mamy partnera zainteresowanego udziałem w inwestycji, dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok. Inwestor posiada duże doświadczenie, wiedzę i zasoby z branży technologii spójnej z Inventionmed S.A. – komentuje Tomasz Kierul, Prezes Zarządu InventionMed S.A.

Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy będzie to swego rodzaju demonstrator „wirtualnego szpitala”, który jednocześnie umożliwi testowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i prototypowych symulatorów medycznych w oparciu o VR (virtual reality) i AR (augmented reality) oraz autorską technologię InventionMed – podwójną immersję. Spółka opracuje i wdroży rozwiązania produktowe umożliwiające kompleksowe szkolenie adeptów medycyny – nie tylko w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, ale również kardiologii, kardiochirurgii, a także neochirurgii, chirurgii, geriatrii, anatomii oraz rehabilitacji neurologicznej.

O emisji akcji zdecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy InventionMed, które zostało zwołane na 15 czerwca 2020 r. Zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał, Akcjonariusze będą decydować o emisji do 15 mln akcji. Akcje zostaną wyemitowane w ramach emisji prywatnej do jednego inwestora, który zobowiąże się do niesprzedawania objętych akcji przez co najmniej dwa lata oraz wesprze spółkę w realizacji budowy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy.

– Pozyskanie branżowego inwestora to dla nas ważny krok zapewniający nam technologiczne wparcie, dostęp do zasobów i niepowtarzalną szansę również na zwiększenie skali biznesu. Dzięki tej decyzji osiągniemy efekt synergii poprzez branżową spójność, a w perspektywie długoterminowej  – wzmocnienie pozycji na rynku – dodaje Tomasz Kierul.

Trwają też prace nad flagowym projektem – TutorDerm. Rozwiązanie stworzone przez zespół InventionMed ma służyć edukacji przyszłych lekarzy dermatologów i specjalistów medycyny estetycznej. Projekt jest ciągle udoskonalany, prowadzone są również programy pilotażowe. Spółka jest także w trakcie opracowywania wirtualnej strzykawki – rewolucyjnego na skalę światową urządzenia szkoleniowego, które pozwoli na ćwiczenie zastrzyków podskórnych z pominięciem praktyki na organizmach żywych.

KOMENTARZE
Newsletter