Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Henryk Jaremek za sterem Brastera
Henryk Jaremek za sterem Brastera

Rada nadzorcza telemedycznej spółki powołała na stanowisko prezesa Henryka Jaremka, współzałożyciela Brastera i dotychczasowego wiceprezesa spółki. Wśród głównych zadań postawionych przez zarząd Brastera jest m.in. dalsza restrukturyzacja przedsiębiorstwa oraz przygotowanie aktualizacji strategii rozwoju firmy.

 

 

– Najbliższe miesiące w zgodnej ocenie rady nadzorczej Brastera oraz jej menedżerów i pracowników będą kluczowe dla przyszłości firmy i jej wartości dla akcjonariuszy. Wierzymy, że w obecnej, pod wieloma względami bardzo wymagającej sytuacji Brastera, przekazanie steru spółki Panu Henrykowi Jaremkowi, doskonale znającemu firmę, nasze atuty oraz wyzwania, przed którymi stoimy, jest najlepszym z możliwych wyborów. Oczekujemy, iż zarząd kierowany przez Pana Jaremka będzie kontynuował proces restrukturyzacji kosztowej i jeszcze w 2019 r. przedstawi zaktualizowaną strategię rozwoju Brastera – komentuje Grzegorz Pielak, przewodniczący rady nadzorczej Braster S.A.

Henryk Jaremek, doktor nauk technicznych w specjalności materiałoznawstwo, jest jednym ze współzałożycieli Brastera. W ciągu 12 lat rozwoju firmy pełnił m.in. funkcję wiceprezesa zarządu spółki oraz jej głównego technologa, odpowiedzialnego m.in. za badania i rozwój produktów opartych o technologię termografii kontaktowej. W przeszłości związany m.in. z Wojskową Akademią Techniczną. Jaremek jest autorem licznych opracowań, patentów i wdrożeń dotyczących zaawansowanych technologii chemicznych, w tym polimerów ciekłokrystalicznych.

KOMENTARZE
news

<Listopad 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
30
31
1
2
3
4
7
MEDmeetsTECH
2019-11-07 do 2019-11-07
9
40. Kongres i Targi LNE
2019-11-09 do 2019-11-10
10
11
15
16
17
22
23
24
27
28
29
30
1
Newsletter