Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dr Piotr Lassota na stanowisku Prezesa Zarządu BLIRT SA
Dr Piotr Lassota na stanowisku Prezesa Zarządu BLIRT SA
Blirt SA – Biolab Innovative Research Technologies, firma badawczo-rozwojowa prowadząca działalność w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej, w związku z rozwojem prowadzonych projektów, zmienia skład Zarządu i Rady Nadzorczej. Założyciele firmy, Prezes Zarządu Jerzy Milewski oraz Pierwszy Wiceprezes Zarządu Marian Popinigis, będący jednocześnie akcjonariuszami Spółki, złożyli rezygnację z pełnienia dotychczasowych funkcji, przechodząc do Rady Nadzorczej.

 

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2016 roku na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany dr Piotr Lassota, mający wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu, budowie i prowadzeniu działów R&D na rynku amerykańskim i europejskim dla największych koncernów farmaceutycznych, między innymi takich jak: Novartis, American Cyanamid czy Wyeth. 

W efekcie, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca Zarząd Blirt SA będą tworzyć: dr Piotr Lassota jako Prezes Zarządu Spółki oraz Witold Grabysz jako Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju.

- Zmiany w organach Spółki to ważny krok w rozwoju naszej firmy i wdrażaniu strategii dalszego rozwoju. Znając dokonania naukowe i doświadczenie biznesowe Pana Piotra Lassoty, cieszę się, że wesprze on Blirt swoją wiedzą, profesjonalizmem i umiejętnościami, które zdobywał m.in. w mekkce biotechnologii, czyli na rynku amerykańskim. Jego doświadczenie i wiedza doskonale wpisują się w potrzeby Blirt na obecnym etapie rozwoju firmy – mówi Marian Popinigis, założyciel Blirt SA, nowo mianowany członek Rady Nadzorczej.

- Cieszę się z nominacji i nowych wyzwań, które przede mną stoją. Blirt to spółka, która poza usługami prowadzi szereg interesujących projektów badawczo-rozwojowych. Dwóch kandydatów na lek wspieranych przez fundusze unijne oraz płyn do transplantologii to projekty, które w związku z rozwojem badań nad nimi wymagają nowej wiedzy i nowego podejścia. Wierzę, że moja wiedza i doświadczenie przyczynią się do dalszego rozwoju Blirt – dodał dr Piotr Lassota, nowo mianowany Prezes Zarządu Blirt SA

Doktor Piotr Lassota ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej, w rozwoju leków onkologicznych zarówno małocząsteczkowych, jak i leków biologicznych. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobył tytuł Doktora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

W Sloan, Kettering Institute for Cancer Research w Nowym Jorku, odbywał staż podoktorski. Od roku 1987 pracował w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1992 związany jest z branżą farmaceutyczną i rozwojem nowych leków.

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w rozwoju produktów od konceptu do etapu badań klinicznych dla wiodących, amerykańskich koncernów farmaceutycznych takich jak: American Cyanamid, Wyeth, Novartis.

W latach 1997-2006 pracował w Novartis Pharmaceuticals Corporation jako Dyrektora Zarządzający obszaru terapii onkologicznych. W latach 2006-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa w firmie biotechnologicznej Caliper Life Science. Od 2010 do 2013 roku pełnił funkcję CSO, szefa R&D, Członka Zarządu Polpharma S.A. oraz Członka Zarządu Fundacji Naukowej w Polpharma S.A. W Polpharmie tworzył jednostkę biotechnologiczną Biopharma Biologics.

Pod koniec roku 2013 powrócił do USA w celu kontynuowania pracy nad badaniami i rozwojem nowych leków. W 2013 roku założył także spółkę Dominus Consulting, a w roku 2014 Dominus Kinetic, w których pełni funkcję Prezesa Zarządu.

W okresie ostatnich trzech lat Piotr Lassota pełnił funkcję Prezesa Zarządu DEREQ Pharma Sp. z o.o., Prezesa Zarządu FCBiotech S.A., Prezesa Zarządu Biokinektica S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej BioSeed Sp. z o.o. Doradza także oraz zarządza amerykańskim biurem BioVirtus Reserach Sites specjalizującej się we wczesnych fazach badań klinicznych.

 

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

 

Blirt prowadzi 3 projekty R&D:

 

  1. Projekt leku przeciwgrzybiczego  BLR 091 - pochodne amfoterycyny B opracowane pod kierunkiem profesora Edwarda Borowskiego. Projekt jest na etapie wczesnych badań przedklinicznych, pod nazwą „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” został rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wartość dofinansowania projektu to 10,3 mln zł.
  2. Projekt leku przeciwnowotworowego - realizowany jest przez spółkę BS-154 Sp. z o.o. (powołaną przez Blirt SA i Agencję Rozwoju Pomorza) jako lidera oraz współwykonawców: BLIRT S.A., Instytut Farmaceutyczny i Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Jest na etapie badań przedklinicznych. Wprowadzono plan dalszych badań, które docelowo umożliwią wejście z projektem do fazy badań klinicznych. Obecnie prowadzone są badania pod kątem działania przeciwnowotworowego, jak i immunostymulującego.
  3. Projekt innowacyjnego płynu II generacji do transplantacji narządów - w pierwszym kwartale 2016 r. podpisana została umowa na produkcję kontraktową płynu do transplantacji ze szwedzką firmą APL. Zainicjowano transfer technologii do skali przemysłowej oraz rozpoczęto produkcję serii pilotażowej płynu.
KOMENTARZE
Newsletter