Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Najnowsze doniesienia na temat urządzenia do samodzielnego badania piersi BRASTER
W ostatnich miesiącach, za pośrednictwem środków masowego przekazu dochodziły do nas "często, gęsto" doniesienia na temat pionierskiego urządzenia do samobadania piersi w celu wykrycia nowotworu u kobiet. BRASTER S.A. – jako jedyna firma na świecie – posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała ów medyczny tester termograficzny. Wraz z końcem roku podsumowujemy dla Was to, co już do tej pory wiemy i co przez ostatnie kilka miesięcy pojawiało się na ekranach naszych telewizorów, w prasie czy na naszych facebookowych tablicach.

 

Jak to działa i czemu działa?

BRASTER® to pierwszy na świecie system pomagający kobietom samodzielnie badać piersi w celu wykrycia nowotworu złośliwego. Rozwiązanie oparte jest na unikalnej matrycy ciekłokrystalicznej – patencie firmy BRASTER – oraz centrum telemedycznym, w którym analizowane są wyniki badań. System wykorzystuje termografię kontaktową do tworzenia obrazów rozkładu cieplnego piersi. Na termogramach zmiany podejrzane o charakter nowotworowy widoczne są jako barwne obszary różniące się od obszarów zdrowych intensywnością i morfologią. Dzieje się tak, gdyż nowotworowe zmiany złośliwe w procesie swojego wzrostu budują gęstą sieć naczyń krwionośnych (neoangiogeneza) odżywiających guz. Towarzyszy temu zwiększona emisja energii i podniesiona temperatura. Właśnie te obszary podwyższonej temperatury w obrębie gruczołu piersiowego rejestruje BRASTER®. Za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji tworzących system automatycznej interpretacji obrazów termograficznych różnicuje wykryte zmiany w kierunku nowotworów o charakterze złośliwym. 

 

BRASTER rozpoczął masową produkcję urządzenia

W wyniku spełnienia niezbędnych warunków zarówno formalnych jak i produkcyjnych, 4 października BRASTER przystąpił do masowej produkcji urządzenia. Pierwszy na świecie system pomagający kobietom samodzielnie badać piersi w celu wykrycia nowotworu przeszedł pozytywnie audyt certyfikacyjny. Tym samym Spółka dokonała zgłoszenia wyrobu medycznego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Wyrobów Biobójczych.

Zakończenie audytu było ostatnim warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia masowej produkcji urządzenia. Wcześniej Spółka uzyskała od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na rozpoczęcie produkcji matryc ciekłokrystalicznych w zakładzie produkcyjnym w Szeligach oraz rozpoczęła produkcję komponentów elektronicznych i plastikowych urządzenia w białostockiej fabryce Rosti. 

BRASTER trafił do sprzedaży 19. października. 

 

Magdalena Różczka Ambasadorką BRASTER

Obecne działania firmy koncentrują się na intensywnej kampanii promocyjnej urządzenia BRASTER skierowanej bezpośrednio do kobiet. Spółka wykorzystuje w swej komunikacji takie kanały jak: social media, internet, VOD, serwis YouTube, prasa kobieca, billboardy oraz wybrane programy telewizyjne. Ambasadorką marki została znana aktorka Magdalena Różczka.

- Ćwiczę, zdrowo się odżywiam, regularnie się badam. Myślę, że jak większości współczesnych kobiet zależy mi na zdrowiu i byciu w dobrej formie. Dlatego uważam, że samodzielne badanie piersi w domu, które w dodatku daje wiarygodne wyniki, to świetne rozwiązanie. Dzięki BRASTEROWI możemy kontrolować swoje zdrowie w prosty, nieinwazyjny sposób. Każda kobieta powinna wyrobić w sobie nawyk badania piersi – tłumaczy Magdalena Różczka.

- Cieszy nas, że tak lubiana i poważana aktorka, jak Magdalena Różczka, weźmie udział w naszej kampanii. Pani Magdalena jest dla nas symbolem współczesnej kobiety. Jest świadoma, dba o swoje zdrowie, a w dodatku z powodzeniem wspiera inicjatywy ratujące zdrowie i życie. Zależy nam, aby dotrzeć do jak największej liczby kobiet i zapewnić im możliwość regularnego, samodzielnego badania piersi, które uzupełni dostępne metody diagnostyczne. Nie ma pewnych sposobów na zapobieganie rakowi – ryzyko można jedynie minimalizować, np. poprzez pielęgnowanie zdrowych nawyków. Jednym z takich nawyków powinno być właśnie comiesięczne badanie piersi, bo wcześnie wykryty rak jest w prawie 100% wyleczalny – mówi Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

 

Nagroda za najbardziej innowacyjny produkt podczas Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE 

W dniach 4-6 października 2016 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyły się Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE. To największa w województwie mazowieckim, międzynarodowa wystawa wyrobów i urządzeń medycznych, skierowana do osób związanych z branżą zdrowotną oraz badawczo-naukową.

System BRASTER® został wyróżniony jako najbardziej innowacyjny produkt tegorocznych targów. W uzasadnieniu jury doceniło zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania - matryce ciekłokrystaliczne oraz system automatycznej interpretacji obrazów. Sędziowie zwrócili także uwagę na to, że technologia odpowiada na potrzeby tysięcy kobiet i ma szansę być powszechnie stosowana.

 

Sukces publicznej oferty obligacji. BRASTER pozyskał 10,5 mln zł

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi z powodzeniem zakończył emisję obligacji serii A, która kierowana była w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane przez BRASTER obligacje o łącznej wartości 10,5 mln zł. Ze względu na duży popyt niezbędna była redukcja zapisów – stopa redukcji wyniosła 28 proc. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wprowadzenie urządzenia do sprzedaży na pierwszym rynku zagranicznym.

- Bardzo cieszy nas, że inwestorzy docenili naszą ofertę i objęli wszystkie oferowane obligacje. Wydaje się, że tak duże zainteresowanie naszymi obligacjami to efekt tego, że inwestorzy wierzą w komercyjny sukces urządzenia. Pozyskane środki posłużą nam m.in. do rozpoczęcia sprzedaży na jednym z europejskich rynków w pierwszej połowie nadchodzącego roku. Dołożymy wszelkich starań, by również tym razem terminowo wywiązać się ze złożonych zobowiązań – podsumowuje Marcin Halicki.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego Spółki oraz pilotażowe rozpoczęcie sprzedaży urządzenia BRASTER w I półroczu 2017 r. na jednym z wybranych rynków europejskich.

Oferującym obligacje była IPOPEMA Securities. Zapisów można również było dokonywać poprzez Agentów Firmy Inwestycyjnej – Expander Advisors i Grupę Finanset. Zapisy trwały od 16 do 28 listopada 2016 r. BRASTER oferował 2,5 letnie obligacje z oprocentowaniem stałym w pierwszym okresie odsetkowym wynoszącym 7,5 proc. w skali roku i odsetkami wypłacanymi co 6 miesięcy (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego okresu odsetkowego, które liczą odpowiednio 7 i 5 miesięcy). W kolejnych okresach odsetkowych obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o 6-miesięczny WIBOR, powiększonej o marżę odsetkową wynoszącą 5,7 proc. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji będzie zastaw na maszynach i urządzeniach Spółki.

Zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2015-2021, model biznesowy BRASTER zakłada, że docelowo ok. 70 proc. przychodów Spółki będzie generowała sprzedaż wysokomarżowych usług telemedycznych oferowanych w pakietach wraz z urządzeniem. Po debiucie urządzenia w kraju Spółka planuje w I półroczu 2017 r. wprowadzić urządzenie do sprzedaży na wybranych rynkach UE, a w II półroczu 2017 r. wejść do USA, gdzie jest największy potencjał sprzedażowy. 

 

BRASTER dostępny już w niemal 500 aptekach

Producent rewolucyjnego urządzenia wspierającego diagnostykę raka piersi nieustannie poszerza dostępność swojego produktu w kluczowych aptekach na terenie kraju. Aktualnie urządzenie BRASTER można zakupić w 494 aptekach należących do największych ogólnopolskich sieci, takich jak: Dr Zdrowie, Amica, MaxFarm, Wracam do Zdrowia, Cefarm, Zdrowit oraz Apteka Bliska. Na terenie wybranych aptek umieszczone są materiały promocyjne, a samo urządzenie jest wyraźnie wyeksponowane na specjalnie przygotowanych stanowiskach POS.

Urządzenie w pierwszej kolejności było dostępne we własnym sklepie internetowym, który pozwala Spółce na maksymalizację marż. Z kolei pierwszą siecią aptek oferującą urządzenie była Dr Zdrowie. Obecnie BRASTERA można znaleźć w blisko 500 aptekach na terenie Polski. Firma zatrudniła doświadczonych sprzedawców, którzy są odpowiedzialni za edukację personelu w aptekach, co gwarantuje wysoką jakość obsługi kobiet zainteresowanych produktem.

– W przypadku polskiego rynku, własny sklep online i sieci apteczne będą stanowić dla nas kluczowe kanały dystrybucji. Podjęcie współpracy z kolejnymi sieciami aptecznymi pozwoli nam istotnie zwiększyć zasięg dotarcia do klientów. W dalszym ciągu trwają negocjacje nowych umów. – tłumaczy Marcin Halicki.

Ustalona przez Spółkę strategia sprzedaży przewiduje, że na całkowitą cenę składa się koszt urządzenia oraz 24-miesięczny abonament w trzech wariantach cenowych. Pierwsza opcja zakłada brak opłaty początkowej (bądź symboliczną) i abonament w wysokości 45 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Druga opcja zakłada wniesienie opłaty początkowej za urządzenie BRASTER w wysokości 195 zł i abonament na poziomie 29 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Trzecia opcja obejmuje wprowadzenie jednorazowej opłaty za urządzenie w kwocie 891 zł i dostęp do usługi przez 24 miesiące.

Opracowane przez polskich naukowców technologie wykorzystywane w urządzeniu BRASTER są objęte ochroną patentową w Polsce i 45 krajach na całym świecie. Jak zostało już napisane, Spółka kończy prace nad strategią sprzedaży na rynkach zagranicznych. Komercjalizacja produktu na arenie międzynarodowej zacznie generować znaczące przychody, które będą miały w przyszłości kluczowy wpływ na wyniki finansowe.

 

Firma zakupiła działkę, na której stoi zakład produkcyjny matryc ciekłokrystalicznych w podwarszawskich Szeligach

Celem sfinansowania inwestycji Spółka zaciągnęła kredyt w wysokości 1,3 mln zł. Okres spłaty wyniesie 60 miesięcy.

Na nabytej nieruchomości zbudowany oraz wyposażony został budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni użytkowej ponad 1500 m2, w którym mieści się siedziba Spółki oraz produkowane są stanowiące serce urządzenia BRASTER matryce ciekłokrystaliczne. Firma zakupiła nieruchomość za łączną kwotę 5,3 mln zł. Płatność została rozłożona na dwie transze: kwota 1,3 mln zł płatna w ciągu 14 dni od podpisania umowy oraz kwota 4,0 mln zł płatna do 30 czerwca 2017 roku.

- Zdecydowaliśmy się na zakup działki celem zabezpieczenia Spółki i jej akcjonariuszy. Dotychczasowy właściciel, od którego dzierżawiliśmy nieruchomość zdecydował się na jej sprzedaż. Uznaliśmy, że w tej sytuacji najlepszym i najmniej ryzykownym rozwiązaniem będzie odkupienie działki – tłumaczy Marcin Halicki.

Umowa kredytowa została zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Łosicach, w którym kredyt na nieruchomość zaciągnięty miał poprzedni właściciel.

-  Przeprowadziliśmy analizy i poprosiliśmy o oferty kilka banków. Refinansowanie kredytu w tym samym banku, w którym finansowany był poprzedni właściciel pozwoliło nam znacznie skrócić procedury i sprawnie przeprowadzić cały proces – dodaje Prezes Zarządu. 

W kolejnych miesiącach, czy to na łamach portalu czy naszego Kwartalnika, postaramy się na bieżąco informować Was o kolejnych krokach firmy.

Źródła

Materiał powstał w oparciu o nadsyłane do nas informacje prasowe. 

KOMENTARZE
Newsletter