Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Braster z wnioskiem o upadłość i przyspieszone postępowanie układowe
Braster z wnioskiem o upadłość i przyspieszone postępowanie układowe

Zarząd spółki Braster, producenta innowacyjnego urządzenia do wykrywania zmian w piersiach, pod koniec marca złożył do sądu wniosek o zgłoszenie upadłości z jednoczesnym wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Taki zabieg miałby uchronić firmę przed bankructwem. Produkowany przez firmę wyrób medyczny Braster Pro składający się z urządzenia i aplikacji mobilnej wspierających wczesną diagnostykę raka piersi nie osiąga planowanych wyników sprzedaży.

 

30 kwietnia br. sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe spółki. Celem postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie restrukturyzacji spółki w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Sądowa restrukturyzacja jest następnym etapem działań naprawczych, nakierowanych na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa, w tym w jego obszarze finansowym. Braster sporządzi m.in. plan restrukturyzacyjny, który będzie zawierał, obok analizy przyczyn obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej spółki, pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych, harmonogram ich wdrożenia, opis metod i źródeł finansowania oraz projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach.

Innowacyjne urządzenie produkowane przez Braster miało być odpowiedzią na globalny problem dużej śmiertelności z powodu raka piersi. Braster Pro dzięki specjalnej ciekłokrystalicznej matrycy rejestruje w piersi obszary o podwyższonej temperaturze, które mogą świadczyć o występowaniu zmian złośliwych. Algorytmy automatycznej interpretacji analizują obrazy termograficzne piersi, szukając asymetrii termicznych i strukturalnych. Jeśli takie asymetrie zostaną wykryte, pacjentka powinna zostać skierowana na dalsze badania diagnostyczne. Metoda zyskała uznanie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników jako uzupełnienie USG piersi i mammografii.

Zainteresowanie urządzeniem nie było jednak takie, jak spółka zakładała. Po trzech pierwszych miesiącach od wprowadzenia na rynek (koniec 2016 r.) sprzedaż oscylowała na poziomie 2 tys. urządzeń z planowanych 10 tys. W 2018 r. wartość sprzedaży do placówek medycznych wynosiła 429 tys. zł, zaś wersja konsumencka przyniosła firmie 357 tys. zł. Niemal połowa przychodu pokryła koszty wytworzenia urządzeń. Tymczasem same koszty sprzedaży wyniosły w 2018 r. 2,8 mln zł, a koszty ogólnego zarządu 15 mln zł. W lutym ubiegłego roku spółka podpisała umowę z firmą Boston Ivy Healthcare Solutions ("Medikabazaar") w zakresie sprzedaży i dystrybucji Systemu Braster Pro w Indiach. Zarząd Braster podkreśla, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na bieżącą działalność operacyjną spółki, która ma być kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Przyspieszone postępowanie układowe powinno zostać zakończone w ciągu ok. czterech miesięcy.

Źródła

braster.eu

money.pl

KOMENTARZE
Newsletter