Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wczesne stadia raka piersi mogą być wkrótce diagnozowane poprzez badanie krwi
Naukowcy z Cancer Institute na New York University donoszą na łamach magazynu Clinical Chemistry, iż wczesne stadia raka piersi można zdiagnozować poprzez badanie krwi. Testy polegały na badaniu obecności we krwi obwodowej białek będących produktem działania enzymu karboksypeptydazy N. Obecność tych białek świadczy o występowaniu wczesnego stadium raka piersi.

W publikacji naukowcy łączą aktywność katalityczną karboksypeptydazy N z progresją raka u badanych pacjentów, jak również w modelach zwierzęcych. Wyniki badań wskazują, iż krążące we krwi peptydy wygenerowane przez karboksypeptydazę N mogą posłużyć jako świadectwo występowania wczesnych stadiów raka piersi.

 

Karboksypeptydaza N jest to enzym, który modyfikuje białka po tym, jak zostają zsyntetyzowane poprzez odcinanie aminokwasów z C-końca białek, co zmienia ich właściwości. Wcześniejsze badania wykazały, że enzym ten jest bardziej aktywny u pacjentów z rakiem płuc. Obecne badania pokazują po raz pierwszy, że enzym jest nie tylko bardziej aktywny u pacjentek z rakiem piersi, ale również występuje u nich w większych ilościach.

 

Przeprowadzono badania modeli zwierzęcych, jak również analizowano materiał pochodzący z biopsji pacjentów. Każda próbka tkanki rakowej była analizowana i określono do jakiego stadium rozwoju raka należy, a następnie badano w jakich ilościach występuje w niej karboksypeptydaza N. Pobrano próbki krwi od każdej analizowanej jednostki. Wykazano, że karboksylaza N występuje w podwyższonych ilościach w tkance rakowej, podczas gdy ilości enzymu we krwi były takie same zarówno chorych jak i zdrowych jednostek.

 

Przeprowadzone badania krwi wykazały, że w wyniku reakcji karboksypeptydazy N powstaje sześć różnych rodzajów peptydów.

Peptydy wyprodukowane przez karboksypeptydazę N, powstają w komórkach rakowych bądź w ich pobliżu a następnie przedostają się do krwiobiegu.

 

Naukowcy porównali stadia rozwoju raka, każdej z pacjentek z obecnością peptydów we krwi, wygenerowanych przez karboksypeptydazę N. U tych z wczesnym stadium raka, wykryto we krwi podwyższone ilości wszystkich sześciu rodzajów peptydów. Przez wczesne stadium raka rozumiano, pojawienie się komórek rakowych oraz guza wielkości 2 cm bądź mniejszego, lub też brak obecności guza. U myszy po dwóch tygodniach od wprowadzenia do nich komórek rakowych, również wykryto we krwi podwyższone ilości sześciu rodzajów peptydów.

 

Aktywność karboksypeptydazy N u myszy badano przez osiem tygodni, od wprowadzenia do nich komórek rakowych i wykazano, że aktywność enzymu spadała u nich z czasem, co sugeruje, że przedstawione badania krwi nie wykryją raka w późniejszych stadiach zaawansowania. Planowane są dalsze badania tego zjawiska.

 

Metoda nie jest jeszcze dostępną metodą diagnostyczną, wymagane jest przeprowadzenie badań na większej grupie pacjentek. Rozpoczęcie takich analiz planowane jest w 2014 roku.

 

Obecnie na rynku nie ma niedrogiej metody wcześnie diagnozującej raka piersi. Autorzy badań chcą stworzyć nieinwazyjną metodę diagnostyczną, badającą zmiany zachodzące w tkankach bez konieczności wykonywania biopsji. Metody, która będzie przyjaźniejsza dla pacjentów oraz tańsza od dotychczas istniejących.

 

KOMENTARZE
Newsletter