Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Większe ryzyko wystąpienia raka skóry po transplantacji serca
U blisko połowy (46,4%) pacjentów po przeszczepie serca w Klinice Mayo (Rochester, USA) stwierdzono raka skóry podczas badań kontrolnych. W ciągu ostatnich 19 lat przeprowadzono 312 transplantacji serca, natomiast odnotowano 1395 przypadków raka skóry – 89% przypadków obejmowało łuskowe komórki rakowe, a pozostałe 11% przypadków - podstawowe komórki rakowe. Przeprowadzenie przeszczepu ma związek z powstaniem komórek rakowych w późniejszym życiu.

Częstotliwość występowania raka skóry znacząco wzrasta z biegiem czasu, w ciągu pięciu lat o 20,4%, w ciągu 10 lat o 37,5%. Tempo wzrostu jest podobne dla różnych typów raka. Przebadani pacjenci po pięciu, dziesięciu, piętnastu latach po przeszczepie serca mięli odpowiednio 15,4%, 32,2% oraz 38,2% łuskowatych komórek rakowych oraz odpowiednio 10,3%, 19,2%, 31,6% podstawowych komórek rakowych. Im więcej lat minęło od transplantacji tym większe ryzyko występowania komórek rakowych (10 lat HR (HR - ang. heart rate - częstość skurczów serca) 2,57, P<0,01 dla łuskowatych komórek rakowych i 10 lat HR 1,77, P<0,001 dla podstawowych komórek rakowych).

Infekcja wirusem opryszczki Herpes simplex jest kolejnym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka skóry (HR 2,90, P=0,01 dla łuskowatych komórek rakowych oraz HR 3,38, P=0,01 dla podstawowych komórek rakowych). Również używanie immunosupresantów (CellCept) (HR 2,90, P=0,001) jest związane z ryzykiem występowania komórek rakowych.

Brewer i in. przeanalizowali ponad 300 przypadków transplantacji serc, które przeprowadzono między 1988 a 2006. Średnia wieku pacjentów wynosiła 47,4 w czasie wykonania transplantacji. Naukowcy przeanalizowali również przypadki podwójnych przeszczepów (nerek i serca) i ryzyka wystąpienia łuskowatych komórek rakowych. Wyniki te nie różniły się znacząco od przypadków samej transplantacji serca (HR 1,31, P=0,62). Naukowcy zauważyli, że dodatkowo stosowanie wysokotłuszczowej diety potęguje prawdopodobieństwo wystąpienia raka skóry.

Małe zmiany trybu życia oraz większa ochrona przeciwsłoneczna mogą mieć pozytywny wpływ i zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka skóry u osób po transplantacji serca. 

Źródła

Brewer J.D., Colegio O.R., Phillips P.K., Roenigk R.K., Jacobs M.A., Van de Beek D., Dierkhising R.A., Kremers W.K., McGregor C.G.A, Otley C.C. Incidence of and risk factors for skin cancer after heart transplant. Arch Dermatol.

KOMENTARZE
Newsletter