Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Uwarunkowania genetyczne a powstawanie rozstępów
Kalifornijska firma 23andme skupiająca swoją działalność na badaniach genetycznych na zlecenie klientów (wykorzystująca Illumina OmniExpress Plus Genotyping BeadChip do badania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, ang. Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs), na grupie ok. 34 tys. osób przeprowadziła badanie SNPs powiązanych z procesem tworzenia się rozstępów.

Rozstępy są powszechnym problemem, dotykającym ok. 50-80% społeczeństwa. Jest wiele przyczyn powstawania rozstępów, m.in. nadmierne rozciąganie skóry (w trakcie ciąży, intensywnego wzrostu bądź nagłego przyrostu masy ciała), długotrwały wpływ kortyzolu oraz czynniki genetyczne.

 

Naukowcy z firmy 23andme przebadali 33,930 osób z Europy, w tym 13,930 osób stanowiło grupę badaną (z rozstępami), zaś 20,862 osób - grupę kontrolną (bez rozstępów).

 

Kierownik badań, Dr Joyce Tung, podkreśla, że jest to pierwsze tego typu badanie w którym ukazany został związek pomiędzy zmianami w konkretnych genach, a występowaniem rozstępów.

 

Wyniki badań zostały przedstawione w artykule pt. “Genome-wide association analysis implicates elastic microfibrils in the development of non-syndromic striae distensae” opublikowanym w Journal of Investigative Dermatology.

 

W badaniu stwierdzono znaczącą zależność pomiędzy powstawaniem rozstępów, a występowaniem zmian w czterech regionach (spośród siedmiu przebadanych), tj. w regionie znajdującym się przy genie ELN, kodującym białko elastynę (rs7787362), w regionie mało znanego genu SRPX (rs35318931), genu HMCN1 (rs10798036) oraz w regionie znajdującym się przy genie TMEM18 (rs7594220). Poznanie całego procesu tworzenia się rozstępów w odniesieniu do zmian w genach wymaga dalszych badań.

 

Naukowcy z firmy 23andme kontynuują badania, m.in. starając odnieść się także do populacji spoza Europy.

 

Maja Haczyk

Źródła

Cosmetics & Toiletries 

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Newsletter