Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska spółka koordynatorem wielomilionowego kontraktu z Europejską Agencją Chemikaliów
Polska spółka koordynatorem wielomilionowego kontraktu z Europejską Agencją Chemikaliów

Europejska Agencja Chemikaliów (ang. European Chemicals Agency, ECHA), najważniejsza instytucja zarządzająca obrotem chemikaliów na terenie Unii Europejskiej, wybrała głównego doradcę ws. opracowania standardów grupowania nanomateriałów (kryteria identyczności i podobieństwa nanopostaci, ang. sameness i similarity) w oparciu o nowe metody będące alternatywą wobec badań na zwierzętach, tzw. NAMs (ang. New Approach Methodologies). Opracowana metodyka stanowić będzie podstawy nowych regulacji prawnych dot. rejestracji i wprowadzania nanomateriałów na rynek europejski.

 

Kontrakt na 6-letnią współpracę ramową podpisany w styczniu tego roku otrzymało konsorcjum projektowe koordynowane przez spółkę QSAR Lab, w skład którego wszedł również Uniwersytet Łódzki, Instytut Badań Medycznych i Higieny Pracy w Zagrzebiu (Chorwacja) oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Jest to jeden z największych kontraktów doradczych zawartych przez ECHA w 2023 r. Dla pomorskiej spółki to ogromny sukces i uhonorowanie wieloletnich badań nad rozwijaniem metod badawczych oceny bezpieczeństwa substancji chemicznych i nanomateriałów przy wykorzystaniu metod komputerowych stanowiących alternatywę do badań laboratoryjnych na zwierzętach.

Nanomateriały w ostatnich latach cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Możliwość modyfikacji ich cech fizycznych, chemicznych i biologicznych pozwala na tworzenie nanocząstek o pożądanych właściwościach, co z kolei przekłada się na ich wszechstronne zastosowanie, m.in. w biotechnologii, medycynie, elektronice, przemyśle spożywczym i kosmetologii. Nanomateriały obecne są w niemal każdym aspekcie naszego życia, z czym wiąże się potencjalne narażenie konsumentów na ich wpływ. Wzrost zapotrzebowania i rosnący popyt na nanomateriały, a także ich szerokie zastosowanie w przemyśle sprawiły, że konieczna stała się ocena potencjalnego ryzyka, jakie mogą one stwarzać dla zdrowia człowieka i środowiska. Obecnie wyzwanie stanowi zarówno właściwa ocena bezpieczeństwa stosowania nanomateriałów, jak i ogromny koszt jej przeprowadzenia. Standardy wypracowane w ramach zainicjowanego 6-letniego projektu stanowić będą odpowiedź na potrzebę zrównoważonej strategii testowania nanomateriałów.

Źródła

Fot. Materiały prasowe QSAR Lab

KOMENTARZE
Newsletter