Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Identyfikacja i ocena ilościowa witamin K1 i K3 w produktach kosmetycznych
Identyfikacja i ocena ilościowa witamin K1 i K3 w produktach kosmetycznych
Dla określenia witaminy K1 (fitomenadion) oraz K3 (menachinon-6) w kremach, została opracowana prosta i szybka metoda analityczna. Procedura bazuje na ekstrakcji próbek kosmetycznych za pomocą dimetyloacetamidu, a następnie na przeprowadzeniu chromatografii (HPLC).

   Ryc. 1 Witamina K1

 

      Ryc. 2 Witamina K3

 

HPLC (ang. High Performance Liquid Chromatography wysokosprawna chromatografia cieczowa) wykonywana jest z wykorzystaniem kolumn C18 (kolumny z żelem krzemionkowym zmodyfikowanymi grupami o niskiej polarności, najczęściej grupami oktadecylowymi). Po czym przeprowadzana jest detekcja spektrofotometryczna przy długości fali 333 nm. Wymywanie linii gradientu odbywa się za pomocą 50% acetonitryl – metanol (75:25 v/v) i wody, a następnie 100% acetonitryl – metanol przez 5 minut. Uzyskano wartości w granicach od 0,2 do 1,0 mg mL-1 dla witaminy K1 oraz od 0,02 do 0,1 mg mL-1 dla witaminy K3, z wartością LOD (ang. limit of detection, próg wykrywalności) odpowiednio 100 ng i 20 ng.

Dokładność metody została zweryfikowana poprzez eksperymenty na modelowych próbkach kosmetyków. Zaproponowana metoda znalazła zastosowanie w analizach próbek komercyjnych kremów i cieszy się dużą popularnością.

Źródła

Orsi D., Giannini D., Gagliardi G., Carpani L., Tonelli I. Identification and quantitation of vitamins K1 and K2 in cosmetic products for facia skin protection. International Journal of Cosmetic Science, Volume 31, Number 6, December 2009 , pp. 474-474(1).

Sato T., Schurgers L.J., Uenishi K. Comparison of menaquinone-4 and menaquinone-7 bioavailability in healthy women. Nutrition Journal 2012(11):93.

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter