Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Audyt GMP
Audyt GMP
Wewnętrzny audyt jest narzędziem mającym na celu monitorowanie wdrażania oraz statusu Dobrych Praktyk Produkcji oraz proponowania działań korygujących w razie konieczności. Specjalnie wyznaczeni, kompetentni pracownicy powinni przeprowadzać niezależne i szczegółowe audyty wewnętrzne, okresowo bądź na żądanie.

- Wszelkie spostrzeżenia poczynione w trakcie audytu wewnętrznego powinny być oceniane oraz komunikowane odpowiedniemu kierownictwu. Podejmowane w wyniku wewnętrznego audytu dalsze działania powinny potwierdzać pomyślne zakończenie bądź wdrożenie działań korygujących mówi Irena Ozga doradca w zakresie GMP.

Jeżeli chodzi o pracowników to należy dopilnować, aby osoby zaangażowane we wdrażanie  działań powinny miały odpowiednie przygotowanie w zakresie:

  • produkcji
  • kontroli produktów o zdefiniowanej jakości
  • składowania produktów o zdefiniowanej jakości

W celu zrozumienia organizacji należy zdefiniować strukturę organizacyjną.

- Powinna być dostosowana do wielkości przedsiębiorstwa oraz asortymentu. Przedsiębiorstwo powinno zapewnić odpowiednią hierarchię pracowników posiadających różny zakres obowiązków, stosownie do różnorodności produkcji – tłumaczy Ozga.

Idealny schemat organizacyjny określa niezależność każdej jednostki odpowiedzialnej za jakość. Dlaczego? Otóż zapewnienie jakości oraz kontrola jakości mogą być pełnione przez odrębne jednostki lub przez tę samą jednostkę. Ponadto Przedsiębiorstwo powinno posiadać odpowiednią liczbę przeszkolonych osób wykonujących określone czynności. Całym zasobem ludzkim firmy powinno zarządzać kierownictwo najwyższego szczebla. Również wdrożenie GMP leży w kompetencjach tej grupy i to od zarządzających zależy czy wszyscy pracownicy zostaną uświadomieni i zaangażowani w przestrzeganie zasad Dobrych Praktyk. Każdy z pracowników, aby czuć się w firmie pewnie powinien  znać swoje miejsce w strukturze oraz zakres wykonywanych zadań i obowiązków. Nie powinno być żadnych niedomówień ani wątpliwości. Wyznaczeni pracownicy muszą posiadać dostęp do dokumentów, ponadto wszyscy zatrudnieni są zobligowani do przestrzegania  wymogów w zakresie higieny osobistej, a także zgłaszania nieprawidłowości na ich szczeblu zadaniowym.

- Personel powinien dysponować umiejętnościami zdobytymi dzięki szkoleniom i doświadczeniu odpowiednio do zakresu  odpowiedzialności i wykonywanych czynności. Kursy szkoleniowe dostosować do stanowisk pracy, zakresów obowiązków i doświadczenia biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie właściwego personelu – wyjaśnia Ozga. - Szkolenia mogą być prowadzone przez firmy samodzielnie lub z pomocą organizacji eksperckich. Szkolenie postrzegać jako ciągły proces, który podlega częstym zmianom. Wiedza powinna być poddawana ocenie podczas szkoleń oraz/lub po nich. Jeżeli chodzi o pracowników nowozatrudnionych to należy pamiętać, aby uczestniczyli w odpowiednim szkoleniu  w zakresie teorii i praktyki GMP, jak również w zakresie przydzielonych im obowiązków. Bo jak zaznacza Irena Ozga, każda osoba, która ma wstęp do strefy produkcyjnej, powinna stosować się do jej wymogów.

- Osoba wchodząca do strefy produkcyjnej powinna nosić odpowiednią odzież aby uniknąć zanieczyszczenia produktów kosmetycznych. Ponadto należy unikać spożywania żywności, picia, żucia gumy oraz ich przechowywania /również nikotyna i leki/  w strefie produkcji, kontroli i magazynowania - mówi.

Nasz ekspert podkreśla, że w strefie produkcji, kontroli i składowania lub innej strefie, gdzie produkt może podlegać niekorzystnemu działaniu, powinny być zakazane wszelkie niehigieniczne praktyki. Co więcej należy podjąć kroki, aby osoba z widocznymi objawami choroby bądź mająca otwarte rany na odsłoniętych częściach ciała, nie posiadała bezpośredniego kontaktu z produktem do czasu poprawy stanu jej zdrowia lub stwierdzenia przez lekarza, że jakość wyrobów nie ulegnie pogorszeniu. Goście oraz nieprzeszkoleni pracownicy nie powinni być wpuszczani do stref produkcji, kontroli i składowania. Jeżeli nie da się uniknąć tego typu sytuacji należy uprzedzić osoby o wymogach higieny oraz odzieży ochronnej. Osoby takie pozostają pod ścisłym nadzorem!!!

 

Anna Szulc

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
1
2
3
Newsletter