Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Spółka BioCentrum uzyskała certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
Spółka BioCentrum uzyskała certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
W dniu 11 lutego 2014, w wyniku pozytywnie zakończonej inspekcji przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, BioCentrum jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Selvita, uzyskała certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (z ang. Good Manufacturing Practice – GMP).

Certyfikat GMP został wydany na podstawie pozytywnych wyników inspekcji przeprowadzonej w dniach 19-20 listopada 2013 roku. Zakres certyfikatu w pełni pokrywa zakres usług oferowanych przez Laboratorium Analityczne, w tym między innymi badania fizyko-chemiczne w kontroli jakości produktów farmaceutycznych. Certyfikat został wydany na okres 3 lat.

Pozytywne wyniki inspekcji przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny i związane z tym uzyskanie certyfikacji GMP stanowią potwierdzenie, iż w swojej rutynowej działalności Selvita przestrzega standardów i wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), a prowadzone badania są planowane, wykonywane, nadzorowane i raportowane zgodnie z najwyższymi, międzynarodowymi standardami jakości ustanowionymi przez przemysł farmaceutyczny.

Uzyskanie certyfikatu GMP stanowi ważne wydarzenie w rozwoju Grupy Kapitałowej Selvita. Otrzymany certyfikat GMP stanowi dowód, iż jakość prowadzonych badania jest jednym z celów strategicznych naszej firmy. Uzyskane przez Grupę Kapitałową Selvita certyfikaty GLP oraz GMP stanowią potwierdzenie, iż badania wykonywane w naszych laboratoriach spełniają światowe standardy jakości. Dzięki wdrożonym systemom jakości nasza firma jest bardziej rozpoznawalna na świecie, a wyniki generowane przez naszych naukowców są wiarygodne i uznawane przez urzędy rejestracyjne w innych krajach.” – powiedział dr Miłosz Gruca, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Członek Zarządu BioCentrum Sp. z o.o.

Laboratorium Analityczne grupy Selvita należy do elitarnego grona 5 polskich laboratoriów, certyfikowanych zarówno w systemie GMP, jak i GLP.

 

O Selvicie

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Selvita została założona w 2007 roku. Obecnie zatrudnia ponad 180 pracowników, w tym 60 z tytułem doktorskim.W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine oraz MerckSerono. Od 2011 roku Selvita jest notowana na rynku NewConnect (SLV). W styczniu 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd do podjęcia działań, których celem będzie przejście na rynek regulowany GPW.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter