Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Informacje

Badania prenatalne, czyli paradoksalne. VLOG bioetyczny
Jaki jest cel badań prenatalnych? Wydaje się, iż odpowiedź na powyższe pytanie jest jasna. Zarówno lekarz, jak i rodzice dziecka chcą uzyskać kompleksową informację dotyczącą stanu zdrowia rozwijającego się organizmu. Jakie jednak są konsekwencje badań prenatalnych? Odpowiedź także nie wydaje się zbyt skomplikowana: w coraz większej ilości przypadków ww. osoby otrzymują konkretną wiedzę dotyczącą sytuacji zdrowotnej dziecka. Pojawia się wiedza dotycząca określonych zaburzeń genetycznych, somatycznych, dostrzec można konkretne anomalie fizyczne itd. Dalsze konsekwencje posiadają jednak „rozbieżny” charakter. Z jednej bowiem strony omawiane informacje pozwalają lekarzom na podjęcie konkretnych działań medycznych, w tym także zdecydowanie się wraz z pacjentką na zabieg z zakresu operacji płodowej- operacji poddawana jest wówczas ona oraz jej nienarodzone dziecko. Z drugiej perspektywy zarówno matka dziecka, jak i w konsekwencji lekarze mogą zdecydować się również na zabieg przerwania ciąży. Jak to możliwe, iż istnieje tak drastyczna rozbieżność w zakresie możliwości podjęcia ewentualnych działań? Współcześni eksperci medyczni mogą, wykorzystując najnowsza aparaturę USG (przy wsparciu narzędzi diagnostycznych), mogą zdecydować się na walkę o życie małego, chorego pacjenta. Z drugiej strony w chwili, gdy diagnoza dotyczy nieuleczalnego schorzenia, także lekarze proponują aborcję, która – poza sytuacją ratowania życia kobiety w ciąży – nie ma nic wspólnego z działaniem leczniczym. Podobna sytuacja prowadzi do ciekawych obserwacji. Z jednej strony zwiększa się liczba operacji przeprowadzanych na dzieciach w łonach ich matek. W tym samym czasie dostrzegamy istotne zwiększenie się odsetka aborcji przeprowadzanych z racji na tzw. wskazania eugeniczne, a więc dostrzeżenie przez lekarza w trakcie badań prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu uniemożliwiającego jego dalszą, samodzielną egzystencję. Nieco więcej na ten temat w naszym najnowszym bioetycznym Vlogu. Zapraszamy
Newsletter