Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wybitni naukowcy zostaną nagrodzeni w Krakowie
7 października 2015 r. po raz trzeci zostanie wręczona Nagroda Narodowego Centrum Nauki. Wyróżnienie otrzymają młodzi naukowcy za wybitne osiągnięcia w ramach badań podstawowych.

Nagroda Narodowego Centrum Nauki przyznawana jest w trzech obszarach badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Nazwiska trzech laureatów poznamy dopiero podczas uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2015, która odbędzie się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). Ceremonię poprowadzi Grażyna Torbicka.

Laureatem Nagrody NCN 2015 może zostać młody uczony, urodzony nie wcześniej niż 1974 r. Wyróżnienie jest przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanym w polskiej jednostce naukowej.

Nagroda NCN wynosi 50 tys. zł brutto w każdym obszarze badawczym i jest fundowana przez przedsiębiorstwa zaangażowane we wspieranie działalności naukowej. Fundatorem Nagrody NCN 2015 w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce jest FBN Poland: Colian, Enel Med SA, Grupa Bemo Motors, Nowy Styl, Netbox PL Sp. z o.o., Yes. W naukach  ścisłych i technicznych Nagrodę funduje EDF Polska S.A., zaś w naukach o życiu – firma Celon Pharma S.A.

Procedura wyłaniania laureatów jest tajna. Kandydaci do Nagrody NCN mogli być zgłaszani przez byłych członków Rady NCN, dotychczasowych przewodniczących Zespołów Ekspertów NCN, dotychczasowych członków Zespołów Ekspertów NCN powołanych do oceny wniosków w konkursie MAESTRO, dotychczasowych laureatów Nagrody NCN oraz innych wybitnych naukowców wskazanych przez dyrektora NCN i Radę NCN. W 2015 r. do zgłoszenia kandydatów uprawnionych było 338 osób. Każda z nich mogła zgłosić tylko jedną propozycję.

Do Nagrody NCN 2015 zgłoszono 72 kandydatów, przy czym niektórzy badacze byli nominowani równocześnie przez dwie lub trzy osoby. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisje konkursowe Rady NCN wybrały po dwóch finalistów w każdym z trzech obszarów badawczych. Ostatecznego wyboru laureatów dokonała Kapituła złożona z przedstawicieli NCN oraz fundatorów Nagrody.

Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2015 odbędzie się 7 października 2015 r. o godz. 18.00 w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. (Oddział Muzeum Narodowego w Sukiennicach). Nagrody wręczą: prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN, prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, przedstawiciele fundatorów Nagrody oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagroda NCN po raz pierwszy została przyznana w maju 2013 r. podczas uroczystości odbywającej się w ramach Dni NCN na Śląsku, a po raz drugi w październiku 2014 w Krakowie. Wyróżnienia otrzymało już sześciu wybitnych naukowców, w tym roku do ich grona dołączy trzech kolejnych.

Laureaci Nagrody NCN 2014

Laureaci Nagrody NCN 2013

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter