Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Troje laureatów nagrody World Food Prize 2013 wyróżnionych za przełomowe osiągnięcia w zielonej biotechnologii
Troje wybitnych naukowców, którzy w tym roku otrzymali prestiżową nagrodę World Food Prize, to dwójka Amerykanów: Mary-Dell Chilton i Robert T. Fraley, oraz Belg Marc Van Montagu. Współdzielona nagroda została im przyznana w ramach uznania ich niezależnych, indywidualnych osiągnięć w tworzeniu, rozwijaniu oraz wdrażaniu nowoczesnej zielonej biotechnologii.

Nagroda World Food Prize jest przyznawana od 1987 roku. Jej laureatami zostają osoby, które swoją działalnością w szczególny sposób wpłynęły na poprawę jakości, ilości, lub dostępności żywności na świecie. Na nagrodę mają szansę osoby związane z nauką i rozwojem technologii, produkcją, marketingiem, żywieniem, ekonomią, walką z ubóstwem, polityką, czy naukami społecznymi. World Food Prize podkreśla znaczenie zrównoważonego zaopatrywania w żywność wszystkich ludzi. Honorując wybitnych ludzi, którzy pracowali nad osiągnięciem tego celu, nagroda zwraca uwagę na to, co udało się w tej materii do tej pory osiągnąć oraz co jeszcze pozostaje do zrobienia w przyszłości.

Podczas tegorocznego ogłaszania nazwisk laureatów nagrody, w szczególności podkreślono wpływ oraz ogromny potencjał ich pracy. Troje nagrodzonych naukowców zostało nagrodzonych za swoje niezależne badania, które umożliwiają rolnikom hodowlę roślin ze zwiększoną wydajnością, poprawioną odpornością na choroby i owady, oraz zdolnością tolerowania niekorzystnych warunków klimatycznych. Poniżej prezentujemy materiał wideo nagrany po ceremonii ogłoszenia tegorocznych laureatów. Swoje uwagi przedstawia w nim John Kerry, amerykański Sekretarz Stanu.

 

 

Sylwetki laureatów

 

dr Marc Van Mantagu

Urodzony w 1933 roku w Ghent w Belgii

Wraz ze swoim współpracownikiem, Jozefem Schellem wyjaśnił strukturę i funkcję plazmidu Ti, czego konsekwencją było powstanie pierwszej technologii pozwalającej na stabilny transfer obcych genów do roślin. Ich praca pozwoliła innym naukowcom w bardzo szybkim tempie stworzyć praktyczne narzędzia służące do modyfikacji genetycznej roślin, co z kolei doprowadziło do zwiększenia ich produkcji rolnej na całym świecie.

Dr Van Montagu założył dwie firmy biotechnologiczne: Plant Genetic Systems i Crop Design. Pierwsza jest najszerzej znana ze swoich wczesnych prac nad roślinami odpornymi na owady i herbicydy. Crop Design koncentruje się na inżynierii genetycznej nakierowanej na rynki nasion ryżu i kukurydzy. W 2000 roku dr Van Montagu założył Instytut Biotechnologii Roślin na Uniwersytecie Ghent. Misją tej jednostki jest pomoc krajom rozwijającym się w uzyskaniu dostępu do najnowszych osiągnięć zielonej biotechnologii oraz wspieranie tamtejszych placówek badawczych.

 

dr Robert T. Fraley

Urodzony w 1953 roku w Wellington w stanie Illinois, USA

W 1981 roku dr Fraley został zatrudniony przez Monsanto jako badacz. Przewodniczył grupie badawczej, której zadaniem było stworzenie nowych odmian roślin uprawnych wykorzystując techniki inżynierii genetycznej. Koncentrowali się głównie na problemach wynikających z inwazji szkodników i chwastów. Przełom w badaniach jego zespołu nastąpił, gdy wyizolowali oni bakteryjny marker, który następnie wykorzystali do transfekcji komórek roślinnych. Wprowadzając odkryty gen do Agrobacterium, Fraley i jego zespół wyprodukowali pierwszą transgeniczną roślinę wykorzystując tę bakterię.

Dalsze badania dr Fraleya sprawiły, że rolnicy na całym świecie mają dostęp do genetycznie modyfikowanych roślin odpornych na chwasty, szkodniki, oraz niekorzystne warunki klimatyczne, jak na przykład susze. W 1996 roku, za sprawą działalności dr Fraleya wprowadzono na rynek genetycznie zmodyfikowaną odmianę soi odporną na glifosat, znany szerzej pod swoją komercyjną nazwa Roundup.

 

dr Mary-Dell Chilton

Urodzona w 1939 roku w Indianapolis w stanie Indiana, USA

W 1982 roku zespół badawczy kierowany przez dr Chilton wykorzystał nowatorski mechanizm transferu genów do Agrobacterium w celu wyprodukowania pierwszej na świecie transgenicznej rośliny tytoniu. Jej praca dowiodła, że T-DNA może być wykorzystane do transferu genów do roślin wyższych, a co za tym idzie, udowodniła, że genomami roślin można manipulować w dużo bardziej precyzyjny sposób niż było to możliwe przy tradycyjnej hodowli.

Dr Chilton znalazła pracę w Ciba-Geigy Corporation (później Syngenta Biotechnology) w 1983 roku, gdzie rozpoczął się kolejny etap jej kariery. Obejmował on zarówno badania biotechnologiczne, jak i zadania administracyjne. Dr Chilton zapoczątkowała jeden z pierwszych na świecie programów przemysłowych związanych z zieloną biotechnologią, prowadzący badania stosowane w takich dziedzinach, jak odporność roślin na choroby i owady. Prowadzono tam również prace mające na celu dalszą poprawę systemów przetwarzania w roślinach uprawnych. Ostatnie 30 lat spędziła nadzorując wdrażanie nowych technologii, które stworzyła, oraz poprawiając ją.

Źródła

www.worldfoodprize.org

www.state.gov

KOMENTARZE
Newsletter