Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ponad 18 mln zł dla młodych naukowców na założenie zespołów badawczych
Ponad 18 mln zł dla młodych naukowców na założenie zespołów badawczych
Poznanie mechanizmu genetycznego prowadzącego do zaburzeń rytmu serca, stworzenie narzędzia pozwalającego na dokładniejsze prognozowanie pogody – to tematy niektórych z 10 projektów nagrodzonych w konkursie FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W sumie laureaci otrzymają 18,5 mln zł.

 

Dzięki programowi FIRST TEAM młodzi doktorzy z całego świata mogą zdobyć środki na założenie w Polsce swojego pierwszego zespołu badawczego.

 

Jak poinformowała FNP w przesłanym PAP komunikacie, do pierwszego konkursu zgłoszono 118 projektów, z których dziesięć otrzymało dofinansowanie. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

 

Laureaci będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 16 naukowymi partnerami z zagranicy.

 

Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie ponad 20 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz blisko 30 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych. Finansowanie projektów zostało przyznane na trzy lata.

 

„Uzyskanie doktoratu oraz etap stażu podoktorskiego jest dla większości młodych badaczy kluczowym momentem, w którym podejmują oni decyzję odnośnie kontynuacji kariery naukowej. Fundacja stworzyła program FIRST TEAM właśnie po to, aby zachęcić ich do podjęcia kolejnego kroku – poprzez zapewnienie atrakcyjnych warunków finansowych oraz możliwości uzyskania samodzielności naukowej” - wyjaśnia Michał Pietras, dyrektor ds. działalności programowej FNP.

 

Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej procedury merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

 

Jedną z laureatek pierwszego konkursu w programie FIRST TEAM jest pochodząca z Singapuru dr Cecilia Lanny Winata, która wraz ze swoim zespołem będzie realizować projekt w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Dr Winata otrzymała prawie 2 mln zł na prowadzenie badań mających na celu poznanie mechanizmu genetycznego regulującego rozwój układu przewodzącego serca, co stanowi pierwszy krok do lepszego poznania zaburzeń rytmu serca.

 

Z kolei dr Zbigniew Piotrowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, który na realizację swojego projektu otrzymał 2 mln zł, wraz z czteroosobowym zespołem chce stworzyć narzędzie, dzięki któremu w Europie dostępna będzie prognoza pogody o wysokiej rozdzielczości.

 

Inny laureat, dr inż. Marcin Pawłowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który otrzymał na prowadzenie badań prawie 1,5 mln zł, będzie dążył do opracowania prototypu urządzenia wykorzystywanego do szyfrowania, które podczas pracy nieustannie samo się testuje. W zbudowaniu urządzenia o takich cechach dr. Pawłowskiemu pomogą prawa rządzące mechaniką kwantową - jeśli takie urządzenie chciałoby jednocześnie zaszyfrować dane w nie dość bezpieczny sposób oraz przejść test musiałoby złamać te prawa.

 

W gronie laureatów znaleźli się również: dr inż. Grzegorz Brus z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, dr Sebastian Glatt z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr inż. Mariusz Klimczak z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, dr Paweł Majewski z Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Marcin Słoma z Politechniki Warszawskiej, dr Paweł Zawadzki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr inż. Maciej Zgirski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

 

Kolejne konkursy planowane są do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Nabór wniosków do kolejnego konkursu ruszy już 15 sierpnia br.

 

***

 

W programie FIRST TEAM młodzi doktorzy (niezależnie od ich narodowości) mogą zdobyć środki na finansowanie pierwszych zespołów badawczych. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być prace B+R o dużym potencjale aplikacyjnym bądź przełomowym znaczeniu naukowym zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 3 lat (z możliwością przedłużenia o 1 rok). Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter