Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowy konkurs NCBR - ponad 10 mln € na projekty dotyczące wychwytywania i składowania CO2
12.09.2013 , Tagi: finansowanie nauki, NCBiR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w Programie Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Pula środków przeznaczonych na projekty badawcze, obejmujące wychwytywanie i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS) wynosi 10,5 mln euro!

Głównym celem Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej jest zapewnienie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych wspólnie przez organizacje badawcze w Polsce i Norwegii. Współpraca ma być oparta na partnerstwie pomiędzy norweskimi i polskimi organizacjami badawczymi a mechanizmy wdrażane w celu intensyfikacji tej współpracy obejmują także komponent mobilności naukowej. Pozwala on polskim i norweskim wykonawcom projektów korzystać z doświadczeń badawczych partnera. 

Projekty powinny koncentrować się na obszarach dotyczących technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS),obejmujących:

  • instalacje pilotażowe
  • nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie wychwytywania CO2
  • pozyskanie wiedzy usprawniającej składowanie CO2  na szeroką skalę
  • wpływ na środowisko
  • wzmacnianie społecznej i politycznej świadomości w zakresie CCS.

Szczegółowy opis obszaru tematycznego jest przedstawiony w dokumencie „Polish-Norwegian Research Programme – CCS 2013 Call description of the call area”.

Wnioski składane mogą być przez konsorcja polsko-norweskie, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski. W ramach każdego wniosku partnerzy projektu wskazują Promotora projektu, który jest formalnie odpowiedzialny za projekt oraz za złożenie, w imieniu konsorcjum, wniosku o dofinansowanie. Promotorem Projektu może być tylko polska instytucja spełniająca kryteria kwalifikowalności w ramach konkursu.

 

Termin naboru potrwa od 13 września do 15 listopada 2013r.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zarówno o charakterze badawczym, jak i aplikacyjnym wynosi 10 541 176 EUR.

Źródła

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2287,konkurs-na-projekty-dotyczace-wychwytywania-i-skladowania-dwutlenku-wegla.html

KOMENTARZE
Newsletter