Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NCN ogłosiło nowe konkursy
17.09.2013 , Tagi: finansowanie nauki
W dniu 16 września Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór na kolejne edycje konkursów OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA. Wnioski można składać do 16 grudnia 2013 roku.

Konkursy zaplanowane na najbliższy okres przez Narodowe Centrum Nauki to:

  • OPUS 6 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Jest to konkurs o charakterze ogólnym, w którym o finansowanie może ubiegać się niemal każdy naukowiec. Projekty badawcze są realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespoły badawcze, w skład których wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych i w dziale Nauk o Życiu oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.
  • PRELUDIUM 6 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Projekt realizowany w ramach tego konkursu nie musi (choć może) być związany z przygotowywaną pracą doktorską, otwarcie przewodu doktorskiego również nie jest warunkiem wstępnym ubiegania się o finansowanie. Projekty badawcze w konkursie PRELUDIUM są realizowane pod nadzorem promotor a lub opiekuna naukowego. Wysokość finansowania w przypadku tego konkursu jest uzależniona od czasu jego trwania i wynosi: 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
  • SONATA 6 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Celem tego konkursu jest wsparcie kierownika projektu w stworzeniu nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub rozwiązania metodologicznego, umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań naukowych. W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego (prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego.), przy czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych i w dziale Nauk o Życiu oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Nakłady finansowe

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych projektów w ramach konkursów w następujących kwotach:

  • OPUS 6 w kwocie 180 mln zł
  • PRELUDIUM 6 w kwocie 30 mln zł
  • SONATA 6 w kwocie 30 mln zł
Źródła

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-09-16-ogloszenie-o-konkursach-opus6-preludium6-sonata6

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter