Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę laureatów konkursu MISTRZ!
Program MISTRZ jest realizowany od 1998 roku. Ma on na celu wspieranie wybitnych uczonych poprzez oferowanie im subsydiów na rzecz zintensyfikowania prowadzonych prac lub podejmowania nowych kierunków badań. Subsydia przyznawane są w ramach zamkniętego konkursu. W edycji 2013 konkurs dotyczył nauk chemicznych i o materiałach.

Subsydia przyznawane są przez FNP na drodze zamkniętego konkursu, obejmującego co roku jeden z czterech poniższych obszarów:

 • obszar I: nauki o życiu i o Ziemi
 • obszar II: nauki chemiczne i o materiałach
 • obszar III: nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie
 • obszar IV: nauki społeczne i humanistyczne.

Kandydatów do subsydium nominują wnioskodawcy (uznane autorytety naukowe z danego obszaru dziedzinowego). Na tej podstawie Fundacja tworzy listę zaproszonych do udziału w konkursie. Ci z zaproszonych uczonych, którzy zechcą w nim uczestniczyć, przedstawić powinni informację o swoich zamierzeniach naukowych wraz z projektem wykorzystania subsydiów. Zarząd Fundacji wyłania laureatów posiłkując się opiniami recenzentów.

Subsydium może trwać do 12 do 36 miesięcy i obejmuje:

 • imienne stypendium laureata,
 • część stypendialną przeznaczoną na finansowanie stypendiów dla młodych naukowców,
 • część subwencyjną, którą laureat może rozporządzać zgodnie ze swoim uznaniem, przeznaczając środki finansowe na zakup książek i czasopism naukowych, aparatury, specjalistycznych programów komputerowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na udział w konferencjach, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie seminariów oraz środki na publikacje prac naukowych w najlepszych czasopismach typu Open Access,
 • narzut jednostki zatrudniającej laureata w wysokości do 5% (naliczany od części subwencyjnej).

 W tym roku Fundacja wyłoniła dziewięciu wybitnych naukowców, którzy otrzymają subsydia w wysokości ok. 300 tys. zł (na realizację dwu- i trzyletnich projektów z obszaru nauk chemicznych i o materiałach):

 • Prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Ewa Górecka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. Daniel Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Karczewski (Instytut Fizyki PAN w Warszawie)
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Zbigniew Lewiński (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Józef Adam Liwo (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. inż. Marek Samoć (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
 • Prof. dr hab. Jacek Ulański (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom programu MISTRZ odbędzie się 24 października 2013 r., w godzinach 13:00- 15:00 w Auli Głównej (9B) Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w WarszawieGościem specjalnym uroczystości będzie prof. Brian Kobilka, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, który wygłosi wykład nt. „Structural insights into G protein coupled receptor activation.”

Źródła

http://www.fnp.org.pl/laureaci-subsydiow-profesorskich-mistrz-konkurs-2013/

http://www.fnp.org.pl/zaproszenie-na-uroczystosc-wreczenia-dyplomow-laureatom-programu-mistrz/

KOMENTARZE
Newsletter