Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zmiany w zarządzie największej sieci klinik kardiologicznych w Polsce – American Heart of Poland

Największa, wysoko wyspecjalizowana sieć klinik kardiologicznych American Heart of Poland (AHP) informuje o zmianach w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki. Po zmianie na stanowisku prezesa AHP – prof. dr. hab. n. med. Pawła Buszmana – funkcję tę objął Bartosz Sadowski, zaś nowymi członkami zarządu zostali Paweł Kaźmierczak i Adam Szlachta.

 

 

W maju br. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa AHP. Z tą funkcją rozstał się prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman, który pełnił ją od 16 lipca 2018 roku. Nowym prezesem zarządu został wtedy Bartosz Sadowski, pełniący wcześniej przez 6 lat (od lutego 2013 roku) funkcję zarządczą w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Ustroń S.A., wchodzącym w skład grupy American Heart of Poland. W trakcie swojej pracy przeprowadził głęboką restrukturyzację Uzdrowiska związaną z dokończeniem procesu prywatyzacji, odpowiadając m.in. za wzmocnienie pozycji tego podmiotu na rynku.

Z końcem listopada na nowych członków zarządu zostali powołani Paweł Kaźmierczak i Adam Szlachta. Poprzednio w zarządzie zasiadali m.in. Magdalena Ottewill i Jacek Rydzek. Z kolei w skład rady nadzorczej wchodzą obecnie: Zbigniew Czyż, Radosław Stefan Kiesz, Aleksander Nauman, Rafał Sosna oraz Jerzy Garlicki.

– Tegoroczne zmiany – zarówno w składzie zarządu, jak i rady nadzorczej oraz na stanowisku prezesa AHP są początkiem zmieniającego się oblicza American Heart of Poland. Chcemy zacieśnić współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy, tak, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych pacjentów i móc im zaoferować kompleksową opiekę opartą na najnowocześniejszych rozwiązaniach w zakresie kardiologii – mówi Bartosz Sadowski, Prezes Zarządu American Heart of Poland.

Spółka American Heart of Poland powstała w 2000 r., z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych, a działalność operacyjną podjęła w lutym 2001 r. W jej skład wchodzi sieć Polsko-Amerykańskich Klinik Serca – ponad 20 wyspecjalizowanych oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. Podmioty działające w ramach AHP świadczą kompleksową opiekę w zakresie chorób kardiologicznych: od prewencji i profilaktyki, po chirurgię i rehabilitację. Na co dzień pracuje w nich ponad 300 wybitnych kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Świadczenia realizowane w klinikach Grupy wyróżniają się wysokim stopniem innowacyjności. W 2012 roku nastąpiło otwarcie Centrum Badawczo Rozwojowego AHP, które jest unikatowym centrum badań przedklinicznych i klinicznych w skali kraju. Korzystając z wysoko wykwalifikowanej kadry i wsparcia najnowocześniejszej aparatury CBR prowadzi badania, zaawansowane programy szkoleniowe, a także staże naukowe dla lekarzy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych.

W ramach grupy AHP funkcjonuje również jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie – Uzdrowisko Ustroń, które specjalizuje się w rehabilitacji kardiologicznej, ortopedycznej, neurologicznej i pulmonologicznej. Charakteryzuje się intensywnym stosowaniem metod rehabilitacyjnych oraz wykorzystywaniem naturalnych surowców o właściwościach leczniczych – solanki i borowiny z własnych złóż.

W ramach AHP działają marki: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Uzdrowisko Ustroń, Nafis, I-Kar, a także Centrum Kardiologii Józefów.  

KOMENTARZE
Newsletter