Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wysokie spożycie ultra przetworzonej żywności przyspiesza skracanie się telomerów
Wysokie spożycie ultra przetworzonej żywności przyspiesza skracanie się telomerów

Hiszpańscy naukowcy wykazali wyraźny związek między spożyciem ultra przetworzonej żywności a długością telomerów w populacji osób starszych. Długość telomerów stanowi jeden z istotniejszych markerów wieku biologicznego. Wyniki przeprowadzonych prac naukowych świadczą o znaczącym powiązaniu tempa procesów starzenia na poziomie komórkowym z jakością codziennych posiłków.

 

 

Wpływ czynników dietetycznych na tempo starzenia biologicznego jest obserwowany przez naukowców od dawna. Składniki pożywienia mogą zaburzać równowagę oksydo-redukcyjną oraz inicjować stany zapalne. Jednocześnie na całym świecie wzrasta spożycie ultra przetworzonej żywności, czego konsekwencją jest globalny wzrost ryzyka występowania wielu chorób.

Uzyskane w ramach projektu Seguimiento Universidad de Navarra wyniki badań wyraźnie wykazały związek między dietą a ocenianym markerem procesu biologicznego starzenia. Okazało się, iż uczestnicy spożywający największe ilości ultra przetworzonej żywności (>3 porcje/dzień) byli obciążeni prawie dwukrotnie większym ryzykiem występowania krótkich telomerów niż osoby o ich najniższej konsumpcji. W badaniu przekrojowym wzięło udział 886 Hiszpanów (645 mężczyzn i 241 kobiet) w wieku 57-91 lat. Materiał do testów stanowiła pobrana od uczestników próbka śliny. Długość telomerów została oceniona z wykorzystaniem metody qPCR. W celu określenia udziału ultra przetworzonej żywności w diecie osób badanych naukowcy skonstruowali zwalidowany 136-elementowy kwestionariusz sprawdzający nawyki żywieniowe. Dane z wypełnionych przez uczestników ankiet zestawiono następnie z wynikami dotyczącymi długości telomerów.

Z dostępnych obecnie danych naukowych wynika, że długość telomerów może być modyfikowana zarówno przez styl życia (dietę, aktywność fizyczną, używki), jak i czynniki genetyczne. Telomery są niekodującymi sekwencjami znajdującymi się na zakończeniach chromosomów organizmów eukariotycznych. Ich zadaniem jest ochrona nici DNA oraz utrzymywanie stabilność i integralność chromosomów. Telomery skracają się w ciągu trwania całego naszego życia. W czasie jednego podziału komórka traci od 30 do 200 nukleotydów z zakończeń nici DNA. W związku z powyższym telomery są powszechnie uznawane przez naukowców za markery wieku biologicznego. Stres oksydacyjny oraz stany zapalne mogą przyspieszać starzenie się organizmu na poziomie komórkowym. Procesy te przyczyniają się do szybszego skracania się telomerów. W konsekwencji nasz wiek biologiczny może być niezgodny z metrykalnym.

Źródła

Lucia Alonso-Pedrero, Ana Ojeda-Rodríguez, Miguel A Martínez-González, Guillermo Zalba, Maira Bes-Rastrollo, Amelia Marti, Ultra-processed food consumption and the risk of short telomeres in an elderly population of the Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) Project, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 111, Issue 6, June 2020, Pages 1259–1266, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa075

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/hamburger-przek%C4%85ska-burger-smakosz-494706/

KOMENTARZE
Newsletter