Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Długość telomerów, wskaźników starzenia, zależna od stylu życia?
Ewa Sankowska, 23.09.2013 , Tagi: DNA, telomery
Trwający 5 lat eksperyment, zrealizowany przez naukowców z University of California, San Francisco i Preventative Medicine Research Institute, pokazał, że długość telomerów w komórkach człowieka może silnie zależeć od sposobu odżywiania i stylu życia. Czy pozwoli to zadbać o zdrowsze i dłuższe życie?

Telomery to sekwencje niekodujące na końcach chromosomów komórek eukariotycznych. Jedną z ich zasadniczych funkcji biologicznych jest zabezpieczenie chromosomów przed degradacją w wyniku procesów replikacji. Przy każdym podziale komórki telomery ulegają skróceniu, a ich długość uzależniona jest od „wieku” komórki, rozumianego jako ilość przebytych podziałów. Od dawna długość telomerów interpretowana jest jako miara postępujących procesów starzenia się komórki.

Nowe wyniki badań pokazują, że na długość telomerów w ludzkich komórkach silny wpływ ma styl życia i dieta. Najprawdopodobniej możemy zatem świadomie sprawić, że komórki naszego organizmu będą starzeć się wolniej i dłużej pozostaną zdrowe.

Naukowcy z University of California, San Francisco oraz Preventative Medicine Research Institute prowadzili 5‑letnie badania na grupie 35 pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem prostaty we wczesnym jego stadium. W grupie chorych 10 osób poproszono o zmianę stylu życia, polegającą na ograniczeniu stresu, zmianach w diecie, regularnych ćwiczeniach, a także efektywnym korzystaniu z różnego rodzaju wsparcia społecznego. Pozostałe 25 osób stanowiło grupę kontrolną badania. Co ważne, długość telomerów była określana w niezmienionych nowotworowo komórkach krwi obwodowej.

Wyniki 5‑letniego doświadczenia okazały się niezmiernie intrygujące: u pacjentów, którzy zmienili swój tryb życia na ogólnie uznany za zdrowszy, telomery uległy wydłużeniu o około 10%, podczas gdy w grupie kontrolnej telomery w komórkach krwi skróciły się o około 3%. Co więcej, naukowcy wysnuli wniosek, że większy stopień wydłużenia telomerów wystąpił u pacjentów, którzy wprowadzili więcej korzystnych zmian w swoim trybie życia.

Pomimo, że badania przeprowadzono z udziałem chorych z nowotworem prostaty, wnioski mogą stosować się także do osób zdrowych. To szczególnie ważne, ponieważ właśnie skracanie telomerów z upływem czasu wiązane jest z pojawianiem się takich schorzeń jak osteoporoza, otyłość, cukrzyca, część nowotworów czy niektóre choroby układu krwionośnego. Jak podkreślają sami naukowcy, wyniki badania pokazują, że najprawdopodobniej możemy mieć wpływ na długość telomerów w naszych komórkach, a przez to na długość i jakość życia.

Naukowcy zapowiedzieli już przeprowadzenie większych, randomizowanych badań, które potwierdzą ich odkrycia.

Źródła

www.genengnews.com

KOMENTARZE
Newsletter