Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
WHO: należy zwiększyć dostęp do leków generycznych na świecie
WHO: należy zwiększyć dostęp do leków generycznych na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i International Generic and Biosimilar Medicines Association (IGBA) podpisały porozumienie dotyczące promocji dostępu do lekarstw na świecie. Jak wskazuje WHO, utrudnienia w pełnym dostępie do leków spowodowane są przez szereg czynników. Dwa z nich to: wysokie ceny i problemy regulacyjne (np. zbytnie opóźnienia we wprowadzaniu leków na dany rynek).

 

 

Porozumienie zawarte przez Teodrosa Adhanoma Ghebreyesusa, dyrektora generalnego WHO i Jima Keona, przewodniczącego IGBA, ma pomóc rozwiązać te problemy. WHO podkreśla także, iż jest aktywnym zwolennikiem szerszego stosowania leków generycznych, dlatego zdecydowana większość leków wymienionych w wykazie leków podstawowych WHO to właśnie takie produkty. W programie WHO, poświęconym prekwalifikacji leków, w którym oceniana jest jakość leków priorytetowych, które agencje ONZ i inne organizacje dostarczają do krajów o niskim dochodzie, nadano priorytet lekom generycznym. Ich stosowanie umożliwia bowiem leczenie większej liczby pacjentów bez konieczności zwiększania budżetu. Z ostatnich badań McKinsey’a wynika, że prekwalifikacja WHO pozwala zaoszczędzić światu do 590 mln USD rocznie. Każdy 1 USD zainwestowany w prekwalifikację WHO przynosi oszczędność rzędu 30-40 USD.

WHO wspiera dostęp do leków generycznych również poprzez wytyczne normatywne. Regionalne i krajowe wytyczne normatywne, dostosowane do wytycznych WHO, utorowały drogę do zatwierdzania przez organy regulacyjne wielu produktów biopodobnych. W ubiegłym roku WHO uruchomiło pilotażowy projekt prekwalifikacji dla dwóch przeciwnowotworowych leków biopodobnych: rytuksymabu i trastuzumabu. Organizacja pracuje także nad zwiększeniem zaufania między organami regulacyjnymi, co ma ułatwić rejestrację leków generycznych i biopodobnych, a tym samym szybciej dostarczać je pacjentom.

Obecnie IGBA zrzesza 13 organizacji, m.in. Medicines for Europe i Association for Accessible Medicines.

Źródła

www.who.int

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter