Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Twoje bakterie jelitowe mogą wpływać na odpowiedź na leki
Z pewnością nie raz zastanawiałeś się, dlaczego lek, który działa na Twojego znajomego, wydaje się nie działać dla Ciebie? Najnowsze odkrycie naukowców rzuca nowe światło na miliony bakterii bytujących w naszym ciele i mających wpływ na odpowiedź organizmu na leki.

Bakterie jelitowe, które posiadają zdolność przetwarzania ponad 150 leków, zostały zidentyfikowane przez naukowców. Zidentyfikowali oni również geny, które nadają bakteriom tę zdolność. Odkrycia podkreślają rolę bakterii jelitowych w tym, jak dobrze ludzie reagują na leki.

– Możliwe jest, że możemy użyć genów lub gatunków bakterii, aby przewidzieć zdolność flory jelitowej osobnika do metabolizowania określonego leku – mówi współautorka badania, Maria Zimmermann-Kogadeeva. – Praca jest pierwszym krokiem w identyfikacji biomarkerów, które mogą pomóc lekarzom przepisać leki, które są najbezpieczniejsze i najbardziej skuteczne dla poszczególnych pacjentów – dodaje Zimmermann-Kogadeeva, stażystka w laboratorium Andrew Goodmana, Yale's Microbial Sciences Institute i wydziału patogenezy drobnoustrojów.

W ramach nowych badań naukowcy zbadali, czy i jak 271 leków było chemicznie modyfikowanych przez 76 rodzajów bakterii jelitowych. Wyniki wskazują, że prawie 2/3 leków było metabolizowanych przez co najmniej jeden z gatunków bakterii. Następnie naukowcy zidentyfikowali wiele genów, które umożliwiają bakteriom metabolizowanie leków.

Zespół odkrył duże różnice w liczbie tych genów u zdrowych ludzi. W niektórych przypadkach różnice te wyjaśniają, dlaczego populacje bakterii jelitowych (mikrobiomy) szybko metabolizują leki, podczas gdy inne działają powoli lub wcale na te same leki. Zespół Godmana podkreśla, iż kiedyś uważano, że metabolizm leków jest przeprowadzany tylko przez narządy, takie jak wątroba.

– Mamy nadzieję, że to badanie stanowi użyteczny pierwszy krok w zrozumieniu wkładu mikrobiomu w metabolizm leków. Uważamy, że te podejścia mogą rzucić światło na sposób, w jaki mikrobiom jelit także moduluje naszą odpowiedź na związki nielekowe, takie jak składniki odżywcze i czynniki środowiskowe – mówi współautor badania, Michael Zimmermann.

KOMENTARZE
Newsletter