Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Receptory węchu nie tylko w nosie?
Okazuje się, że nos nie jest jedynym organem posiadającym komórki reagujące na zapach. Naukowcy z Washington University w St Louis i University of Iowa wykazali, że płuca zawierają swoiste receptory odbierające zapach. W przeciwieństwie do komórek w nosie, które znajdują się w błonach komórek nerwowych , te, w płucach są w błonach komórek neuroendokrynnych . Zamiast wysyłać impulsy nerwowe do mózgu , które pozwalają " dostrzec " gryzący zapach palącego się papierosa, wywołują wyrzut hormonów z komórek endokrynnych co powoduje, że drogi oddechowe zwężają .

Nowo odkryta klasa komórek mogących być odpowiednikiem receptorów węchowych w drogach oddechowych, zwanych komórkami neuroendokrynnymi płuc , lub PNEC , została znaleziona przez zespół kierowany przez Yehuda Ben Sharar. Mimo, że takie organy jak płuca czy jelita są wewnątrz organizmu, nie należy zapominać, że są połączone z całym ciałem i przez to wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych – o czym często zapominamy. Zdaniem naukowców mechanizm zwężania dróg oddechowych jest ewolucyjna odpowiedzią jakie płuca wytworzyły do ochrony samych siebie. Komórki PNEC, o których artykuł dopiero czeka na publikację w American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, są naturalnymi strażnikami których zadaniem jest wyeliminowanie drażniących lub toksycznych substancji chemicznych.

Komórki te mogą być odpowiedzialne za nadwrażliwość chemiczną, która charakteryzuje choroby układu oddechowego – astma i POChP. Pacjenci z tymi chorobami muszą unikać spalin ,intensywnych drażniących zapachów, perfumy i substancji drażniących , które mogą powodować zwężenie dróg oddechowych i trudności z oddychaniem. Okazuje się, że te same komórki mogą być celem terapeutycznym. Poprzez ich blokowanie możliwe byłoby zapobieżenie niektórych ataków duszności. Pozwoliłoby to ograniczyć stosowanie sterydów i leków rozszerzających oskrzela. Kiedy naukowcy przyjrzeli się drogom oddechowym pacjentów z POChP odkryli , że mieli więcej tych neurowydzielniczyh komórek niż zdrowi pacjenci.

Podczas wdechu lotne substancje chemiczne dostają się do tkanki nabłonkowej, do receptorów węchu w nosie. Każda komórka węchowa to złożony układ biochemiczny – przesyłający sygnał poprzez nerw węchowy do opuszki węchowej w mózgu. Przesyłanie impulsów węchowych jest bezpośrednie i szybkie. Następnie dokonywana jest selekcja i analiza zapachów – rozpoznanie na podstawie podobieństwa a także ocena.

Na podstawie założenia że osoby z chorobami dróg oddechowych charakteryzują się nadwrażliwością na lotne bodźce naukowcy doszli do wniosku, że płuca tak jak nos muszą wykazywać się zdolnością wykrywania wziewnych środków chemicznych. Wcześniej ustalono, że w wyniku działania substancją drażniącą zwiększa się ruch rzęsek. Najnowsze badania wykazały, że tkanki płucne wyrażają również receptory zapachu, nie na komórkach urzęsionych lecz na komórkach neuroendokrynnych – podczas pobudzenia zdolnych do uwalniania serotoniny i innych  neuropeptydów. „Wyjaśnia to Szybkie i gwałtwone patologiczne reakcje na zapachy ludzi z chorobami układu oddechowego. Pacjenci nagle nie mogą oddychać, ich drogi oddechowe gwałtownie si zamykają - komórki te mogą wyjaśnić, dlaczego" – wyjaśnia  Ben Sharar
Jest istotna różnica między komórkami w nosie a tymi w płucach. Komórki w nabłonku węchowym – receptory węchowe, to komórki nerwowe wysyłające sygnał do mózgu. Komórki w drogach oddechowych są neuronalnymi komórkami wydzielniczymi. Zamiast wysyłać impulsy nerwowe do mózgu, wywołują szybką fizjologiczna odpowiedź poprzez wyrzut neuropeptydów.
Naukowcy mają nadzieję, że PNEC będą celem nowych terapii, które lepiej kontrolują astmę, POChP i inne choroby układu oddechowego. Nastąpiłgwałtowny wzrost tych chorób w ciągu ostatnich kilku dekad , możliwości leczenia są ograniczone , i nie istnieją żadne zabiegi .

Źródła

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140102152338.htm

KOMENTARZE
Newsletter