Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Gen astmy zidentyfikowany
Ewa Sankowska, 21.11.2013 , Tagi: astma, dzieci, geny
Duńscy naukowcy z University of Copenhagen opublikowali doniesienia, według których zidentyfikowali oni nowy gen warunkujący zwiększone ryzyko występowania poważnych ataków astmy u dzieci.

Gen ryzyka wystąpienia poważnego nasilenia objawów astmy u kilkuletnich dzieci został odkryty w wyniku przeprowadzonych badań genetycznych. Objęły one niemal 1200 dzieci w wieku od 2 do 6 lat, hospitalizowanych z powodu niebezpiecznego zaostrzenia objawów choroby. Wyniki porównywano z danymi genomowymi próbek pochodzących od dzieci zdrowych. W efekcie udało się potwierdzić odkrycie genu CDHR3 jako genetycznego czynnika ryzyka obok 4 innych, poznanych wcześniej, o czym donoszą uczeni na łamach Nature Genetics. Gen CDHR3 ulega znaczącej ekspresji w nabłonku dróg oddechowych u chorych, co wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego.

Obecnie stosowane metody leczenia astmy u dzieci odpowiadają na poważny problem, ponieważ zaostrzenie przebiegu tej choroby jest jedną z częstszych przyczyn hospitalizacji dzieci. Tym nie mniej w niektórych przypadkach terapia okazuje się zupełnie nieskuteczna, co jak podkreślają naukowcy, wynika najprawdopodobniej z niezgłębionych dotąd w pełni mechanizmów warunkujących pojawianie się silnego zaostrzenia przebiegu choroby, zarówno w aspekcie genetycznym jak i środowiskowym.

Duńscy naukowcy zamierzają teraz zbadać dokładnie precyzyjny mechanizm odpowiadający za wpływ aktywności genu CDHR3 na występowanie ostrych ataków astmy u dzieci, a także zidentyfikować czynniki środowiskowe, decydujące o aktywacji tego genu u młodych pacjentów.

Źródła

Asthma genes mapped, www.eurobiotechnews.eu, 18.11.2013

KOMENTARZE
Newsletter