Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przejęcie firmy Pearl przez spółkę AstraZeneca - możliwości poznawania nowych i istniejących technologii
AstraZeneca ogłosiła zawarcie ostatecznego porozumienia przejęcia firmy Pearl Therapeutics, prywatnej firmy założonej w roku 2006. przez weteranów branży z siedzibą w Kalifornii, skupiającą swą działalność na opracowywaniu złożonych leków do leczenia chorób układu oddechowego, w tym POChP i astmy. AstraZeneca nie tylko dostarcza chorym na całym świcie przełomowe lekarstwa, ale także od 2011 roku inwestuje w Polsce właśnie w działalność badawczo-rozwojową. Przykładem tychże inwestycji jest działające w Warszawie Centrum Operacyjne Badań Klinicznych - inwestycja o wartości 10 mln USD rocznie.

edna z największych firm farmaceutycznych na świecie, AstraZeneca, dostarczająca leki w 8 głównych dziedzinach medycyny, tym razem postanowiła zainwestować w walkę z chorobami układu oddechowego. W czerwcu została przez nią zawarta umowa nabycia firmy Pearl Therapeutics, rozwijającej unikalne produkty do leczenia chorób układu oddechowego, w tym POCHP.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Astra nabyła 100% udziałów Pearla. Daje jej to dostęp do nowych sposobów leczenia POCHP będących obecnie w fazie rozwoju a także do innowacyjnych inhalatorów.Jakie dokładnie były warunki transakcji? „Według uzgodnionych warunków, firma AstraZeneca nabyła 100% udziałów w Pearls za wstępną sumę 560 milionów dolarów, płatną po przejęciu firmy. Ponadto, odroczona wpłata w wysokości do 450 milionów dolarów będzie zrealizowana, jeśli zostaną osiągnięte określone cele rozwojowe i regulacyjne dotyczące terapii z użyciem trzech substancji czynnych (potrójna terapia) oraz przyszłych produktów rozwijanych przez AstraZeneca z wykorzystaniem platformy technologicznej Pearl. Opłaty powiązane ze sprzedażą w wysokości do 140 milionów dolarów zostaną wniesione, jeśli przekroczone zostaną wcześniej ustalone łączne progi sprzedażowe, w wyniku czego potencjalny koszt transakcji zakupu zostałby zwiększony do sumy 1150 milionów dolarów” – odpowiada dla biotechnologii.pl pani Aldona Zygmunt, Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych, członek Zarządu AstraZeneca Pharma Poland.

Przykładowym, a zarazem niosącym największe nadzieje lekiem produktem jest PT003. Jest to główny produkt Pearla o złożonym składzie, połączenie glikopirolanu i fumaranuformoterolu, dostarczany do dróg oddechowych przez sprężony hydrofluoroalkan, zastosowany w nowatorskiej zawiesinie. Zastosowanie takiej formy dawkowania wraz połączeniem długo działających agonistów receptorów β-2 adrenergicznych oraz długo działających antagonistów receptorów muskarynowych daje efekt w postaci szybkiego początku działania utrzymujący się do 12 godzin. Takie kombinacje leków mają stać się ważną klasą w leczeniu POChP.

Czy kontrakt będzie miał wpływ na wyniki finansowe w roku 2013? Odnosząc się do wyników finansowych w roku 2013 i ich związku z kontraktem p. Aldona Zygmunt komentuje: „Pearl zainicjowało globalne badanie kliniczne III Fazy  dla produktu LABA/LAMA (LABA - Long Acting muscarinic Antagonist, długo działający antagonista receptorów muskarynowych; LABA - Long-acting beta-adrenoceptor agonists, długo działający agoniści receptora beta-adrenergicznego; - red.), aby ocenić poprawę w funkcjonowaniu płuc u osób z umiarkowaną lub ciężką POChP. Przewiduje się, że po pomyślnym zakończeniu Fazy III, firma Pearl będzie mogła wypełnić amerykańską aplikację regulacyjną w połowie roku 2015, a następnie aplikować w Unii Europejskiej i Kanadzie.   Nie ujawniamy przewidywanego udziału naszego produktu w rynku. Zakładamy, że w Stanach Zjednocznych produkty kategorii LAMA/LABA będą przepisywane pacjentom w przynajmniej jednym na pięć przypadków leczenia umiarkowanego lub ciężkiego POChP”. Jest to duża liczba. PT003 dostarczany jest do dróg oddechowych za pomocą nowatorskiego inhalatora ciśnieniowego, z odmierzona dawką. Technologia ta jest całkowicie nowa, co niesie duże nadzieje dla pacjentów.

 „Platforma technologiczna firmy Pearl pozwoli spółce AstraZeneca na odkrywanie i poznawanie możliwych kombinacji nowych oraz już istniejących technologii z użyciem potrójnych kombinacji stałych dawek leków (LAMA/LABA i kortykosteroidy do inhalacji), które mogą być włączone do klinicznego rozwoju badania Fazy III” – dodaje Dyrektor Ds. Kontaktów Zewnętrznych AZ, zapytana o inne formuły, poza PT003, które będą mogły być badane pod kątem nowej drogi podania.

To nie pierwszy przykład poszerzania swojego portfolio przez Astrę w tym roku. Medimmune będąca ramieniem firmy AstraZeneca zawarła  z NGM Biopharmaceuticals umowę, mającą na celu rozwój leków stosowanych w terapii cukrzycy i otyłości. Przykłady zwiększania szans na prowadzenie badań nad nowymi lekami w kluczowych dziedzinach medycyny świadczą o tym że firma dba o tworzenie postępu w medycynie a także o utrzymanie się w czołówce sektora farmaceutycznego na świecie. Astra Zeneca jedną z nielicznych firm, które nadzorują cały cykl życia leku, od momentu jego odkrycia, przez wczesną i późną fazę rozwoju, po etap wprowadzenia na rynek preparatów używanych w opiece podstawowej i specjalistycznej.

 

Redaktor Magdalena Szkup serdecznie dziękuje p.Aldonie Zygmunt za udzielenie odpowiedzi oraz p. Agnieszce Dąbrowskiej za pomoc w stworzeniu artykułu.

KOMENTARZE
Newsletter