Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Paweł Piotrowski Głównym Inspektorem Farmaceutycznym
Paweł Piotrowski Głównym Inspektorem Farmaceutycznym
Premier Rządu RP powołał Pawła Piotrowskiego na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Paweł Piotrowski zastąpi odwołanego w maju z funkcji pełniącego obowiązki GIF Zbigniewa Niewójta. Najważniejszym zadaniem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi.

 

 

Paweł Piotrowski był jednym z trzech kandydatów do objęcia stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Do konkursu stanęli także wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Marcin Kołakowski oraz wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie – Michał Byliniak.

Paweł Piotrowski jest absolwentem Wydziału Farmacji WUM (ówczesna Akademia Medyczna w Warszawie) oraz Wydziału Prawa na UKSW. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w branży farmaceutycznej, pełnił także funkcję podsekretarza w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Praca Głównego Inspektora Farmaceutycznego nadzorowana jest przez Ministra Zdrowia.

 

Zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Główny Inspektor Farmaceutyczny ustala kierunki działania Inspekcji Farmaceutycznej, koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych.

GIF sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt oraz nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie reklamy (może w drodze decyzji nakazać zaprzestania ukazywania się reklamy produktu leczniczego wraz ze sprostowaniem błędnej reklamy).

Wydaje decyzje w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce lub gdy dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym.

Wydaje zezwolenia wytwarzanie produktów leczniczych oraz na obrót hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

KOMENTARZE
Newsletter