Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Novartis zainicjuje badanie kliniczne dot. zastosowania ruksolitynibu u pacjentów z COVID-19 i rozpoczyna międzynarodowy program wsparcia
Novartis zainicjuje badanie kliniczne dot. zastosowania ruksolitynibu u pacjentów z COVID-1

Na początku kwietnia Novartis ogłosił plany rozpoczęcia III fazy badania klinicznego, przygotowanego we współpracy z firmą Incyte, które ma na celu ocenę zastosowania ruksolitynibu w leczeniu ciężkiej nadmiernej reakcji immunologicznej zwanej burzą cytokinową, która może prowadzić do zagrażających życiu powikłań oddechowych u pacjentów z COVID-19 [1-3].

 

 

Decyzja ta oparta jest na przedklinicznych i wstępnych dowodach klinicznych z niezależnych badań oraz poparta obszernymi danymi na temat bezpieczeństwa i skuteczności ruksolitynibu, w leczeniu chorób takich jak: ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (aGvHD), włóknienie szpiku i inne nowotwory mieloproliferacyjne. W proponowanym badaniu ruksolitynib w połączeniu z leczeniem standardowym, będzie oceniany w porównaniu z wyłącznym zastosowaniem leczenia standardowego u pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc COVID-19, spowodowanym zakażeniem wirusem SARS CoV-2.

– Novartis podejmuje szereg działań w celu zaspokojenia pilnych potrzeb, wynikających z pandemii COVID-19, w tym ocenia nasze istniejące terapie w celu sprawdzenia, czy którekolwiek z nich można wykorzystać poza zatwierdzonymi wskazaniami – powiedział John Tsai, Head Global Drug Development i Chief Medical Officer Novartis. – Możliwość, że ruksolitynib może prowadzić do skrócenia czasu rekonwalescencji u pacjentów z COVID-19, zmniejszając liczbę pacjentów wymagających intensywnej opieki i wentylacji mechanicznej, jest obiecująca i wymaga dalszych, pogłębionych badań. Obecnie dążymy do sprawnego sfinalizowania planu badania i następnie rekrutacji kwalifikujących się pacjentów, a także wprowadzamy procedurę zapewniającą dostęp do leku dla pacjentów niezdolnych do wzięcia udziału w badaniu.

Biorąc pod uwagę szybkie rozprzestrzenianie się pandemii oraz fakt, że finalizowane jest planowanie badania, Novartis opracował również międzynarodowy program wsparcia dla kwalifikujących się pacjentów, który może być realizowany w zależności od lokalnych przepisów. Ponadto Novartis podejmuje kroki w celu zarządzania spodziewanym wzrostem liczby wniosków, związanych z COVID-19, dotyczących ruksolitynibu bez zakłócania dostępu dla pacjentów, przyjmujących lek w zatwierdzonych wskazaniach.

Źródła

1. “NCI Dictionary of Cancer Terms: cytokine release syndrome.” National Cancer Institute, www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/cytokine-release-syndrome. Accessed 28 March, 2020.

2. Mehta, Puja, et al. “COVID-19: Consider Cytokine Storm Syndromes and Immunosuppression.” The Lancet, vol. 395, no. 10229, 28 Mar. 2020, pp. 1033–1034., doi:10.1016/s0140-6736(20)30628-0.

3. Shimabukuro-Vornhagen, Alexander, et al. “Cytokine Release Syndrome.” Journal for ImmunoTherapy of Cancer, vol. 6, no. 56, 15 June 2018, doi:10.1186/s40425-018-0343-9.

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/koronawirusy-covid-2019-choroby-5060518/

KOMENTARZE
news

<Luty 2023>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
25
26
1
3
4
5
Newsletter