Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
"Młoda krew" jako panaceum na nowotwory i chorobę Alzheimera?
"Młoda krew" jako panaceum na nowotwory i chorobę Alzheimera?
Zapewne pamiętacie historie, w których świeża krew od młodej niewiasty bądź dziecka była łakomym kąskiem dla czarownic i wampirów, by przywrócić im drugą młodość lub wieczne życie. Dziś, wraz z ogromnym rozwojem medycyny i badań wiadomo już, że osocze krwi (tzw. osocze bogatopłytkowe) stanowi istotny element np. leczenia urazów, bólu czy reumatyzmu. Także w praktykach laboratoryjnych wykorzystuje się bardzo często płodową surowicę zwierząt do celów eksperymentalnych bądź hodowli komórek, jako nieocenione źródło substancji odżywczych. Przełom w wykorzystaniu ludzkiej krwi mogą spowodować wyniki najnowszych badań opublikowanych kilka dni temu na łamach "New Scientist" – dotyczące jej wykorzystania w leczeniu chorób nowotworowych i demencji.

Badacze, którzy stworzyli startup o nazwie Ambrosia, od sierpnia ubiegłego roku przeprowadzili już ponad 70 transfuzji  osocza pozyskanego od młodych osób w wieku 16- 25 lat. Chętnych na przyjęcie osocza nie brakowało, co więcej zgłoszeni ochotnicy sami zapłacilii firmie za udział w badaniu. Grupę badawczą stanowili ludzie liczący sobie 35 lat i więcej. Główny pomysłodawca projektu - Jesse Karmazin - podsumował wyniki doświadczenia, w którym osobom poddanym transfuzji dokonano pomiaru parametrów krwi przed oraz miesiąc po zabiegu.

Jak podkreślają badacze w chwili rozpoczęcia doświadczenia żadna z badanych osób, która poddała się transfuzji osocza, nie cierpiała na chorobę nowotworową, jednak naukowcy zdecydowali się przenalizować poziomy pewnych antygenów zaangażowanych w powstawanie zmian nowotworowych tzw. carcinoembryonic antigens. We krwi zdrowych osób poziom tych białek utrzymywany jest na niskim poziomie a jego wzrost obserwuje się często w przypadku  powstania i rozwoju nowotworu. Naukowcy zaobserwowali, że w przypadku osób poddanych doświadczeniu poziom tych antygenów był blisko o 20% niższy w porównaniu do stanu przed otrzymaniem transfuzji. Dodatkowo zaobserowowano blisko 10% spadek poziomu cholesterolu we krwi, co jak twierdzą badacze, było dość sporym zaskoczeniem. Obserwacja ta może jednak tłumaczyć  niesamowicie ciekawe wyniki przeprowadzonych na myszach doświadczeń, w których zaobserowowano znaczną poprawę zdrowia gryzoni po podaniu im krwi od młodych, nastoletnich ludzi. Kolejną, istotną zmianą zaobserwowaną po przyjęciu osocza od młodych osób był spadek poziomu amyloidu o blisko 20%, który jak wiadomo jest kluczowym graczem w patologii choroby Alzheimera. Co więcej, u jednego z uczestników badania – 55-letniego mężczyzny ze zdiagnozowaną wczesną formą choroby Alzheimera – zaobserwowano istotną poprawę zdolności poznawczych już po jednej iniekcji osocza (jego lekarz zezwolił mu na ponowne jeżdżenie samochodem!)

Wyniki przeprowadzonych doświadczeń bez wątpienia są bardzo ciekawe i przynoszą pewne istotne zmienne, jednak bardzo ważnym aspektem jest fakt, że w analizie nie posłużono się grupą kontrolną oraz osobami przyjmującymi placebo. Wiadomo bowiem, że placebo niejednokrotnie oddziałuje na ludzki organizm niczym aktywnie działająca substancja, która jest w stanie zmienić biochemię oragnizmu. To właśnie te elementy powodują, że przedstawione przez Ambrosia wyniki są w pewnych środowiskach krytykowane, ponieważ bez tych elementów trudno jest mówić o skuteczności leczenia bądź obserwacji korzystnego efektu. Komentatorzy tego przedsięwzięcia dodają także, że istotnym elementem powinna być również wydłużona analiza efektów powodowanych przez iniekcję osocza oraz ocena tych zmian w różnych punktach czasowych.

Kontynuacja rozpoczętych badań jest z pewnością bardzo potrzebna, ponieważ wyniki wstępne niosą znaczne nadzieje na dobroczynny udział osocza krwii w terapii chorób, na które wciąż brakuje skutecznego leczenia. Z niecierpliwością zatem oczekujemy kolejnych doniesień związanych z tym zagadnieniem!

Źródła

https://www.newscientist.com/article/2133311-human-tests-suggest-young-blood-cuts-cancer-and-alzheimers-risk/

https://www.newscientist.com/article/2112829-blood-from-human-teens-rejuvenates-body-and-brains-of-old-mice/

KOMENTARZE
Newsletter