Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ministerstwo Zdrowia (MZ) opublikowało projekt obwieszczenia MZ, które zawiera wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów. Lista będzie obowiązywała od 1 września 2013r. Jakie produkty znalazły się w wykazie?

Kolejna lista leków refundowanych powiększyła się o dwadzieścia trzy pozycje, spośród których warto wymienić  m. in. insulinę glargine oraz kwas zoledronowyInsulina glargine to analog insuliny ludzkiej, który wykazuje przedłużony czas działania, stosowana u chorych na cukrzycę typu drugiego. Zmiana jest odpowiedzią na apele pacjentów z cukrzycą oraz diabetologicznych środowisk eksperckich. Rozszerza opcje terapeutyczne finansowane ze środków publicznych zarówno dla pacjentów z cukrzycą typu II, jak również z cukrzycą o znanej etiologii – wyjaśnia resort zdrowia. Ponadto dla insuliny rozszerzono wskazania objęte refundacją:

Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej
6 miesięcy oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH
od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi
epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1
u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie
.

Kolejną molekułą, która znalazła się w najnowszym wykazie jest kwas zoledronowy (z grupy bisfosfonianów), stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do kości. Do tej pory MZ nie obejmowało refundacją substancji czynnych. Były one dostępne w  ramach programów chemioterapii niestandardowej. Od 1 września będą refundowane, co  powinno korzystnie wpłynąć na dostępność leczenia. Dodatkowo, oprócz kwasu zoledronowego rerfundowany będzie również produkt zawierający gemcytabinę, stosowany w leczeniu nowotworów i opornych chłoniaków.

Resort zdrowia, poprzez  zmianę opisu programu "Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”, zwiększył dostępność do programów lekowych i chemioterapii. W związku z tym programem refundowane są  substancje czynne fingolimod i natalizumab. Zgodnie z nowymi zasadami substancje te mogą być włączone w leczenie, jeżeli nieskuteczna okaże się, trwająca rok, terapia octanem glatirameru. Ponadto w wykazie znalazły się dwa produkty zawierające idarubicynę oraz sześć leków zawierających temozolamid.

W związku z wnioskami dotyczącymi skrócenia terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej, z listy zniknie dwanaście produktów do tej pory refundowanych, są to:

  • azytromycyna – 1 produkt,
  •  kwas folinowy – 1 produkt,
  •  estradiol – 1 produkt,
  •  montelukast - 3 produkty,
  • ropinirol – 3 produkty,
  • simwastatyna – 1 produkt,
  • tramadol – 2 produkty.

 Trzy substancje czynne, wchodzące w skład pięciu leków znajdujących się w wykazie, mają zwiększone ceny  od 4 zł do 11,23 zł. Ministerstwo Zdrowia wynegocjowało obniżki w refundacji aptecznej od 35,56 zł do 0,10 zł dla czterdziestu siedmiu produktów zawierających dwadzieścia substancji czynnych.

 
KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter