Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dynamika rynku farmaceutycznego w Polsce w 2014r.
Wartość sektora aptecznego w pierwszym półroczu 2014 r. zanotowała wartość prawie 14 mld PLN. W porównaniu do poprzedniego okresu (styczeń-czerwiec 2013r.), stanowi to wzrost o 1,9%. Zwiększenie wartości odnotowano również w przypadku wszystkich składowych rynku, tj. leków refundowanych, OTC oraz recept pełnopłatnych.

Rynek farmaceutyczny w Polsce rozwija się dynamicznie od kilku lat. Według danych CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate), w 2003r. osiągnął on wartość 12,9 mld PLN i systematyczne wzrastał do 2011r., kiedy zanotował poziom 22,3 mld PLN (ceny netto). Wyjątek stanowi jedynie 2012r., kiedy w wyniku wprowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia „Ustawy z dn. 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” [Dz. U. 2011 nr 122 poz. 696.], doszło do regresji rynku. Dochód dla sektora farmaceutycznego spadł wtedy o około 5,4%. Spowodowane to było chaosem powiązanym z ustalaniem nowych list refundacyjnych oraz ciągle zmieniającymi się pozycjami preparatów medycznych dostępnych w tym wykazie. W przypadku 2013r., rynek odrobił ostatecznie straty zanotowane dla okresu poprzedniego, uzyskując wartość 27,7 mld PLN. W przypadku pierwszego półrocza 2014r., porównując go do równoległego okresu z 2013r., można zaobserwować wzrost tej wartości dla całego rynku aptecznego ale również dla wszystkich jego części składowych.

Wykres 1. Sprzedaż na rynku aptecznym dla I półrocza 2013 – 2014; Opracowanie własne na podst. Raportów Pharma Expert stycz. – czerw. 2014

Według  raportów PharmaExpert, wartość rynku aptecznego w okresie styczeń – czerwiec 2014r. wyniosła prawie 14 mld PLN i była wyższa 1,9%, w porównaniu do odpowiedniego okresu w 2013r. (13,7 mld PLN).  Wyjątek stanowi jedynie styczeń, który charakteryzował się spadkiem poziomu sprzedaży o 3,3% w stosunku do tego samego miesiąca okresu poprzedniego.  

Wykres 2. Porównanie sprzedaży na rynku aptecznym w I półroczu 2013 – 2014. Opracowanie własne na podst. Raportów Pharma Expert. stycz. – czerw. 2014

W przypadku wszystkich składowych rynku aptecznego, dla okresu styczeń – czerwiec 2014, w porównaniu do równoległego okresu w 2013r., zanotowano wzrost ich wartości. Największą zmianę odnotowano w przypadku leków sprzedawanych bez recepty (OTC), z 5,5 mld PLN (2013)  na 5,7 mld PLN (+3,4%).  Wzrost również dla leków refundowanych – o 2% (prawie 5 mld PLN dla 2014r.).  Ponadto, dla pierwszego półrocza wartość refundacji wyniosła 3,7 mld PLN, co stanowiło 5,8% wzrost w stosunku do 2013r. Średni poziom współpłacenia pacjentów ukształtował się w czerwcu br. na poziomie 26,1%. Minimalny wzrost również dla produktów medycznych podlegających 100% płatności (+0,3%). 

Wykres 3. Wartość i dynamika polskiego rynku farmaceutycznego (mld zł)  2014-2016

Źródło: PMR  2014; Wartość sprzedaży aptecznej i szpitalnej w cenach producentów; Prognozy PMR 2014 -  2016

​Monika Stefańczyk, główny analityk rynku farmaceutycznego PMR określa perspektywy dalszego rozwoju sektora w Polsce: „Według najnowszych prognoz PMR, w 2014r. rynek farmaceutyczny w Polsce osiągnie wartość 21,2 mld zł w cenach producenta netto, co oznacza wzrost o 2,5%. Mógłby on rosnąć jednak szybciej, gdyby do refundacji dopuszczono więcej leków innowacyjnych. Jednakże od wielu lat takie decyzje są w Polsce niezmiernie rzadkie. Jednocześnie zasady refundacji stosowane w Polsce należą do jednych z najbardziej restrykcyjnych, w wyniku czego pacjent dopłaca do leku bardzo dużo i jego siła nabywcza jest znacząco nadwyrężona (wiele osób wykupuje tylko najważniejsze leki). Dużą nadzieję wiązano w ostatnim czasie z wysoce innowacyjnymi lekami biologicznymi, stosowanymi w leczeniu chorób reumatycznych czy też nowotworów.  Rzeczywiście, coraz więcej takich leków pojawia się w refundacji, jednak bardzo szybko, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, są one zastępowane generycznymi odpowiednikami. Jest to dobra wiadomość dla pacjentów, ponieważ leki generyczne są tańsze, jednak nie przyczyni się to do wysokiej dynamiki wzrostu całego rynku.’’

 

Źródła

1. „Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny w Polsce” Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 2012

2. “Polski rynek farmaceutyczny Kondycja i perspektywy rozwoju do 2011 roku w opinii największych firm farmaceutycznych” Rudnicki M., Strojny M., Maruszczak M., Stefańczyk M., Grabara A., Świętoniowski Sz.; Raport PMR Ltd. Sp. z o.o oraz KPMG Sp. z o.o; 2009.

3. „Ustawa z dn. 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” Dz. U. 2011 nr 122 poz. 696.

4. Raporty podsumowujące rynek farmaceutyczny: styczeń – czerwiec 2014; Pharma Expert: http://www.pharmaexpert.pl/raport-dla-mediow

KOMENTARZE
Newsletter