Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Już jutro - konferencja "Nowe wyzwania w zakresie refundacji wyrobów medycznych".
29 czerwca 2016 r. o godzinie 9:30 w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie rozpocznie się konferencja dotycząca nowej regulacji refundacji dla wyrobów medycznych.

 

Konferencja dotyczyć będzie projektu ustawy opublikowanego 16.06.2016 r, który jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia - zostanie wcielony w życie na początku przyszłego roku. Projekt ten ma spowodować zmiany dotychczasowych przepisów, wynikających m. in. z ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Głównym celem projektu jest zmiana zasad refundowania wyrobów medycznych i wprowadzenie nowego systemu wzorowanego na mechanizmie refundacji produktów leczniczych. Zmiany obejmą wyroby medyczne stosowane w ramach gwarantowanych świadczeń oraz te, wydawane na zlecenie osoby upoważnionej

Nowy system będzie polegał na wydzielaniu grup wyrobów medycznych objętych decyzją refundacyjną. Do czasu wskazania danej grupy wyrobów w rozporządzeniu, zachowany zostanie co do zasady dotychczasowy tryb refundacji. Nowością będzie też wprowadzenie możliwości dopłaty przy zakupie wyrobów medycznych ze świadczeń gwarantowanych. Jeżeli zostanie przekroczny limit finansowania płatnik będzie mógł uzupełnił brakującą różnicę.

W trakcie postępowania refundacyjnego wnioskodawca będzie zobowiązany wziąć udział w negocjacjach obejmujących w szczególności urzędową cenę zbytu wyrobu oraz instrumenty dzielenia ryzyka, oraz wskazać informacje dotyczące m.in. cen wyrobów uzyskiwanych w krajach UE i EFTA. Wydanie decyzji refundacyjnej dla danego wyrobu będzie się wiązało z obowiązkiem stosowania ustalonych w niej sztywnej ceny oraz ustawowej sztywnej marży.

Więcej informacji na temat nowelizacji ustawy można uzyskać podczas jutrzejszej konferencji, a także w źrodłach wyszczególnionych poniżej.

 

Źródła

http://blog.dzp.pl/pharma/projekt-nowelizacji-ustawy-o-refundacji-nowa-regulacja-dla-wyrobow-medycznych/

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286460

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter