Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
GSK wyróżnione nagrodą Innowatory „Wprost” za mepolizumab stosowany w terapii astmy ciężkiej
GSK wyróżnione nagrodą Innowatory „Wprost” za mepolizumab stosowany w terapii astmy ciężkie

16 października 2019 r. GSK zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Innowatory „Wprost” 2019 w kategorii ,,Nauka”. W IX edycji podczas badania innowacyjności polskich przedsiębiorstw zwrócono uwagę na mepolizumab jako pierwszą na świecie zarejestrowaną biologiczną terapię stosowaną w ciężkiej, niekontrolowanej astmie eozynofilowej.

 

 

Tygodnik ,,Wprost” nagrodził statuetkami „Innowatory” przedsiębiorstwa reprezentujące najbardziej dynamiczne sektory gospodarki, odznaczające się najwyższym stopniem innowacyjności. Wśród laureatów znalazła się firma GSK, globalna spółka z sektora ochrony zdrowia, opierająca swoją działalność na badaniach naukowych, której celem jest zapewnianie zróżnicowanych, niezbędnych produktów leczniczych o wysokiej jakości.

W trakcie Uroczystości odczytano laudację, w której podkreślono, że w większości przypadków astmę daje się dziś dobrze kontrolować, a chorzy mogą prowadzić normalne życie pod warunkiem systematycznego leczenia. Jednak część pacjentów nadal nie uzyskuje kontroli choroby, doznając tzw. zaostrzeń astmy, które mogą wiązać się z pobytem w szpitalu, wizytą pogotowia ratunkowego, a nawet zagrażać życiu. Taka ciężka postać astmy często wymaga przewlekłego leczenia doustnymi steroidami, co powoduje szereg skutków ubocznych. Zastosowanie mepolizumabu znacząco poprawiło jakość życia pacjentów. Jest to terapia opracowana do leczenia choroby rozwijającej się w związku z procesem zapalnym powodowanym przez granulocyty kwasochłonne (eozynofile) [1]. Ok. 1/3 pacjentów [2] chorych na niekontrolowaną astmę eozynofilową przyjmuje steroidy systemowe przewlekle. Dzięki terapii mepolizumabem możliwa jest redukcja dawki lub całkowite ich odstawienie. Mepolizumab jest pierwszą biologiczną terapią zarejestrowaną w ciężkiej astmie eozynofilowej, a jej skuteczność została potwierdzona wynikami wielu badań klinicznych oraz badaniami prowadzonymi w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej. W Polsce produkt dostępny jest w programie lekowym [3] od 2 lat i korzysta z niego ponad 300 pacjentów.

– Jesteśmy dumni, że misja naszej firmy przekłada się bezpośrednio na poprawę jakości życia pacjentów dotkniętych ciężką astmą eozynofilową. To prawdziwy zaszczyt zostać uhonorowanym tak prestiżową nagrodą, jaką są Innowatory 2019. Cieszymy się, że mepolizumab pozwala znacząco, średnio o ponad 50%, zredukować częstość zaostrzeń i hospitalizacji, dając chorym szansę na normalne życie – mówi Krzysztof Kępiński, członek zarządu GSK.

Wybór laureatów statuetek Innowatory „Wprost” odbywa się na postawie autorskiego badania Innovation Research 2019. Weryfikuje ono nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje, a także ich praktyczne zastosowanie w biznesie. Nagrodę uznano za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w Polsce.

Źródła

[1] Charakterystyka Produktu Leczniczego Nucala: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nucala-epar-product-information_pl.pdf (dostęp: październik 2019).

[2] Chung, ATS, 2014], str. 361, akap. 1.

[3] Program terapii biologicznej „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE-zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”: 

www.mz.gov.pl › uploads › 2018/03 › b.44.-nowy-od-03.2018.doc (dostęp: październik 2019).

KOMENTARZE
Newsletter