Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
GlaxoSmithKline zaprzestaje badań nad szczepionką na raka
GlaxoSmithKline zaprzestaje badań nad szczepionką na raka płuc. Próby kliniczne III fazy nad preparatem MAGE-A3 nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Skuteczność tego immunoterapeutyku okazała się niewielka.

Już w połowie marca pojawiły się informacje, że szczepionka MAGE-A3 nie pomaga pacjentom i w związku z tym cele pierwszo i drugorzędowe badania są nie do osiągnięcia. Jednak brytyjski koncern farmaceutyczny nie poddawał się próbując osiągnąć trzeci z wytyczonych punktów. Podjęto działania w celu scharakteryzowania podzbioru pacjentów pozytywnych względem szczepionki, którzy mogliby skorzystać z tego typu leczenia. Po wnikliwej analizie stwierdzono, że znalezienie takiej grupy chorych jest niemożliwe ze względu na niewystarczającą skuteczność leczenia.

Szczepionka MAGE-A3 jest to antygenowo swoisty immunoterapeutyk o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc. W badaniu klinicznym uczestniczyło ponad 400 ośrodków w 24 krajach, co przełożyło się na 2312 pacjentów. Uczestnikom podawano domięśniowo do 13 wstrzyknięć immunoterapeutycznych lub placebo przez 27 miesięcy. Wyniki nie były zadowalające. Lek tylko w nieznacznym stopniu wydłużał okres przeżywalności wolny od nawrotów choroby w porównaniu z grupą placebo.

Badania kliniczne zostaną więc przerwane, a GSK uzyska dostęp do wszystkich danych w celu przeprowadzenia pełnej oceny wyników i zrozumienia mechanizmów działania tego typu leków. „Mamy nadzieję, że otrzymane podczas III fazy badań wyniki pozwolą na pełniejsze zrozumienie działania immunoterapeutyków i przyczynią się do rozwoju leków w tym kierunku” mówi kierownik działu immunoterapeutyków w GSK Vincent Brichard. „Jesteśmy bardzo rozczarowani, że badania nie zakończyły się pozytywnymi wynikami dla uczestników. Chcemy podziękować wszystkim pacjentom, ich rodzinom, pracownikom służby zdrowia za ich zaangażowanie w badanie” dodaje prezes.

To niepowodzenie, a nie jest ono jedyne, podkreśla jak trudno jest opracować lek, który pobudzałby układ immunologiczny do walki z komórkami nowotworowymi. Z każdym takim naukowym ciosem rodzą się wątpliwości czy jest w ogóle możliwe wyprodukowanie szczepionki na raka.  Podczas gdy inne koncerny takie jak Merck, Bristol-Myers czy Roche poczyniły niesamowite postępy w nakłanianiu układu odpornościowego do rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych, w tym przypadku odpowiedź na białko MAG-A3 okazała się bardzo słaba. GSK została zdominowana przez rywali wyścigu immuno-onkologii.

Źródła

www.fiercepharma.com

Na podstawie informacji prasowej GlaxoSmithKline

KOMENTARZE
Newsletter