Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Europejski Dzień Świadomości Antybiotykowej
Europejski Dzień Świadomości Antybiotykowej
18 listopada obchodzony jest siódmy Europejski Dzień Świadomości Antybiotykowej organizowanej przez Europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Wydarzenie wspiera również Europejska Agencja Leków. Inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości na temat zagrożenia antybiotykooporności dla zdrowia publicznego oraz ostrożnego stosowania antybiotyków.

Europejski Dzień Świadomości Antybiotykowej (ang. European Antibiotic Awareness Day – EAAD) stanowi coroczną europejską inicjatywę zdrowia publicznego, organizowaną w celu podniesienia świadomości społecznej na temat problemu lekooporności oraz jego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, a także konieczności ostrożnego stosowania antybiotyków. Dostępne dane wykazują, iż rośnie liczba pacjentów z zakażeniami bakteryjnymi, opornymi na leczenie antybiotykami, co stanowi poważny problem oraz wyzwanie w ochronie zdrowia.

Antybiotykooporność osiąga coraz większe znaczenie, ponieważ corocznie dotyka szerszego grona pacjentów. Według danych zamieszczonych na stronie EMA – zakażenia bakteriami opornymi na wiele leków, stanowi we Wspólnocie Europejskiej przyczynę zgonów 25 tysięcy pacjentów rocznie. Z tego powodu, tak ważne jest wprowadzenie działań mających na celu poszukiwanie nowych rozwiązań do walki ze szczepami drobnoustrojów opornych na leczenie, przede wszystkim stworzenie nowych cząsteczek antybiotyków. Według Raportu „Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union”, w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyła się oporność na antybiotyki wśród bakterii Gram-ujemnych, takich jak Klebsiella pneumoniae czy Escherichia coli. Co więcej, w okresie 2008 – 2011 w ponad jednej trzeciej krajów Unii Europejskiej zaobserwowano znaczny wzrost jednoczesnej oporności na oba szczepy (przy stosowaniu cefalosporyny III generacji, fluorochinolonu oraz aminoglikozydów). Maleje również skuteczność stosowania w takich wypadkach antybiotyków karbapenemowych (przede wszystkim przeciw Klebsiella pneumoniae). W przypadku szczepu S. ureus opornego na metycylinę (MRSA) – oporność kształtuje się na poziomie 25%.

Podobny Raport: ”Summary of the latest data on antibiotic consumption in the European Union”, podsumowuje europejski rynek antybiotyków. Dane zawarte w tym zestawieniu, podkreślają wzrost konsumcji takich produktów leczniczych, przede wszystkim poza użyciem szpitalnym. Sytuacja ta, jest głównym czynnikiem warunkującym rozwój oporności na takie preparaty, tym samym spadek ich skuteczności.

Europejska Agencja Leków również wspiera ten proces, poprzez tworzenie dogodnego środowiska dla działalności firm kształtujących nowe rozwiązania w dziedzinie walki z lekoopornością. W tym celu, EMA w listopadzie 2013r. wydała wytyczne ułatwiające rozwój produktów dostosowanych do walki ze szczepami opornymi na standardowe metody terapeutyczne. Ponadto, podkreśla ona kwestię racjonalnego używania antybiotyków w terapii ludzi i zwierząt jako narzędzia umożliwiającego minimalizację ryzyka selekcji bakterii opornych na antybiotyki, a tym samym większej skuteczności takich preparatów w leczeniu przyszłych pokoleń.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter