Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Chiesi Poland kupiło spółkę Smart Pharma
Chiesi Poland kupiło spółkę Smart Pharma

Chiesi Poland nabyło łącznie 100% udziałów w spółce Smart Pharma od inwestorów, funduszy: YouNick Mint, SpeedUp Innovation (część SpeedUp Group) oraz ZYLIOON Invest (ZYLIOON Group), a także jej założyciela Michała Taisnera. Po przejęciu spółki firma planuje w dalszym ciągu rozwijać jej koncentrujący się głównie na produktach dla niemowląt i dzieci portfel produktowy, a docelowo obie spółki zintegrować. Wartość transakcji to kilkadziesiąt milionów złotych.

 

 

Smart Pharma to firma stworzona w 2014 r. przez Michała Taisnera Założyciel, pracując kilkanaście lat w koncernach farmaceutycznych, dostrzegł na rynku pewne nisze i zapotrzebowanie na produkty, których stworzenie w rozbudowanych, korporacyjnych strukturach trwałoby bardzo długo. – Moją ambicją od samego początku było opracowywanie, a następnie efektywne komercjalizowanie produktów, które będą rozwiązywać codzienne problemy lekarzy. I tak, na przykład, American Academy of Pediatrics w 2010 r. wydała zalecenia mówiące o konieczności podawania żelaza w dawkach precyzyjnie przeliczonych na kg masy ciała na dobę, ponieważ niedobór żelaza jest równie niebezpieczny, jak jego nadmiar. Wówczas nie było na rynku w Polsce ani na świecie produktu, który by to umożliwiał i dlatego stworzyliśmy produkty Innofer – mówi Michał Taisner, Prezes Smart Pharma. – Z kolei European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition w 2014 r. wypowiedziało się na temat potrzeby podaży witamin krwiotwórczych z grupy B podczas suplementacji żelaza. Wówczas również nie było na rynku produktu wpisującego się w te zalecenia, więc w Smart Pharma opracowaliśmy produkt InnovitumB. Nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie bliska współpraca i wsparcie kilku osób spoza firmy, bez których nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dziś – dodaje.

Pieniądze na rozwój firmy na początkowym etapie wyłożyły fundusze: YouNick Mint, SpeedUp Innovation oraz ZYLIOON Invest. – Jasno zdefiniowana propozycja wartości dla lekarzy i pacjentów, produkty adresujące niezaspokojoną potrzebę medyczną oraz wszechstronne doświadczenie biznesowe Michała Taisnera zadecydowały o inwestycji w spółkę – wskazuje Aleksander Kłósek, Menadżer Inwestycyjny YouNick. – Sukces Smart Pharma to nade wszystko zaangażowanie i determinacja założyciela, którego YouNick konsekwentnie wspierał w rozwoju biznesu oraz pozyskał pozostałych inwestorów – dodaje.

– Pozytywna decyzja inwestycyjna podjęta została bardzo szybko – mówi Remigiusz Błochowiak, współzałożyciel i dyrektor zarządzający ZYLIOON Group. – Największy wpływ na nią miała nie tylko perspektywiczna branża, w której funkcjonuje Smart Pharma, ale przede wszystkim zaangażowanie, pasja i wiara w sukces, którą prezentował pomysłodawca projektu. Jestem pewien, że tak jak dla nas inwestycja w Smart Pharma była świetną decyzją, tak i dla Chiesi Poland będzie ona równie korzystna – dodaje.

Spółka od samego początku konsekwentnie zwiększała dochody ze sprzedaży oraz udziały w rynku, konkurując skutecznie z dużymi, międzynarodowymi koncernami. Jej sprzedaż wg danych IQVIA za rok 2019 wyniosła prawie 10 mln zł. Rozwój Smart Pharma oraz interesujący portfel produktowy, szczególnie w obszarze neonatologii, sprawiły, że spółką zainteresowała się Chiesi Poland – firma należąca do międzynarodowej Grupy Chiesi Farmaceutici z siedzibą w Parmie we Włoszech. – Chiesi Poland rozwija się w Polsce w sposób dynamiczny, a strategia opiera się na rozwoju organicznym oraz przez M&A. To, że przejmujący jako koncern z miliardowymi przychodami zdecydował się na nabycie właśnie Smart Pharma, spółki, która powstała dzięki wsparciu VC, jest sygnałem dla branży funduszy, że takie transakcje mogą mieć miejsce. A tym samym, że innowacyjne rozwiązania i produkty częściej powstają w mniejszych, dynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstwach, a następnie są przejmowane i adaptowane w większych organizacjach. Jestem dumny, że mogliśmy, jako SpeedUp Group, wspierać Michała od samego początku działalności spółki – mówi Kuba Dudek, Partner Zarządzający SpeedUp Group. – Zarówno dla nabywcy, jak i właścicieli spółki to był dobry moment na rozpoczęcie rozmów o przejęciu spółki, które trwały łącznie kilkanaście miesięcy – dodaje.

– W dalszych krokach Chiesi Poland planuje rozwijać obecny portfel produktowy Smart Pharma oraz w optymalnym czasie zintegrować obie spółki. Michał Taisner będzie pełnił rolę prezesa spółki do końca 2020 r., a następnie będzie aktywnie uczestniczyć w procesie integracji obu podmiotów. Obecne działania skupiają się głównie na dalszym rozwoju spółki oraz uzyskaniu synergii dotyczących portfela produktów oraz synergii efektywności operacyjnej obu spółek. Smart Pharma jest spółką znacząco mniejszą niż Chiesi Poland, jednak wypracowana pozycja daje stronie kupującej możliwość wejścia w segment produktów nierefundowanych oraz przyniesie dywersyfikację biznesu – mówi Krzysztof Łokaj, Prezes Chiesi Poland.

Źródła

Fot. https://www.freepik.com/free-photo/top-view-businessman-signing-documents_865827.htm#page=1&query=contract&position=35

KOMENTARZE
Newsletter