Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Certyfikat Jakości Suplementów Diety EISD – kolejny element samoregulacji branży
Certyfikat Jakości Suplementów Diety EISD – kolejny element samoregulacji branży
20 lutego br. w murach Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Fundacja Europejski Instytut Suplementów i Odżywek zorganizowała konferencję pt. „Wprowadzenie do obrotu suplementów diety. Ograniczenie ryzyka, jakość i transfer technologii”. Głównym celem spotkania było przedstawienie branżowego systemu certyfikacji poddającego suplementy diety niezależnym badaniom i kompleksowej ocenie pod kątem bezpieczeństwa i jakości produktu oraz spełnienia wymagań prawnych, jakościowych i etycznych, co w konsekwencji ma doprowadzić do wzrostu zaufania konsumentów wobec danej marki.

 

Nasza redakcja uczestniczyła w konferencji prasowej, podczas której przedstawiciele EISD opowiadali o misji i celach fundacji, a także o samym certyfikacie EISD. Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, wiceprezes EISD, przybliżyła mediom obszar działalności Fundacji Europejski Instytut Suplementów i Odżywek rozumiany jako kontynuacja projektów realizowanych przez Krajową Radę Suplementów i Odżywek w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów, budowa zaplecza naukowego i eksperckiego dla branży oraz wspieranie działań rozwojowych w sektorze produktów prozdrowotnych, opartych na wiedzy specjalistycznej o badaniach naukowych. Zaznaczyła, że EISD, jako ta trzecia, neutralna strona (nie jest ani organizacją prokonsumencką, ani zrzeszającą producentów), paradoksalnie może z neutralnej perspektywy wspierać zarówno producentów (przez system certyfikacji), jak i konsumentów (przez narzędzia edukacyjne dla nich, np. „Przewodnik konsumencki. Jak czytać etykiety suplementów diety?”, który ma przestrzegać użytkowników przed zakupami produktów niepewnych, niespełniających wymogów czy wręcz nielegalnych i wspierać ich codzienne wybory). Fundacja zapewnia, że pomimo negatywnych opinii na forach czy w różnych serwisach informacyjnych na temat suplementów diety, a także słynnego raportu NIK-u z lutego zeszłego roku, który stawiał tą kategorią produktów w fatalnym świetle, suplementacja jest potrzebna, ale tylko w towarzystwie bezstronnej, fachowej wiedzy.

Dr inż. Przemysław Tronina, wiceprezes EISD, przybliżył słuchaczom innowacyjny, branżowy system certyfikacji, czyli znak „EISD – Certyfikat Jakości Suplementów Diety”. Poza bezsporną kwestią konieczności zwracania uwagi na wymagania prawne i nadzór organów kontroli zaznaczył też potrzebę dalszej samoregulacji branży. Podkreślił, że wymagania prawne dla suplementów diety nie są jednoznaczne, ponieważ same produkty są bardzo trudne w swojej naturze, biorąc pod uwagę skład, wpływ na organizm, działanie prozdrowotne itp. Dlatego właśnie potrzebna jest dobra weryfikacja zarówno przed wprowadzeniem na rynek, jak i podczas dalszego „życia” produktu na półce. W swojej wypowiedzi dr Tronina skupił się tylko na kwestiach prawnych, ale także na ocenie etycznej i naukowej – konsument powinien dostawać pełną informację na temat tego, co właściwie osiągnie dzięki suplementom diety oraz jasny przekaz, że stanowią one wzbogacenie diety, ale w żadnym wypadku nie powinny być produktami kojarzonymi z lekami. Prelegent odparł też jeden z głównych zarzutów wobec branży, wskazujący, że suplementy diety nie są dostatecznie przebadane w porównaniu np. do leków czy żywności (często suplementy diety rozumiane są jako jakiś produkt pomiędzy żywieniem a medycyną – zwracał na to uwagę również obecny na konferencji prodziekan Wydziału Nauk o Żywności SGGW dr hab. Rafał Wołosiak). Stąd właśnie pomysł „reżimu badań niezapowiedzianych”, tzn. próbobiorca laboratoryjny, w nieznanym dla producenta terminie, pobiera te produkty bezpośrednio z rynku. Producent nie wie jaka partia będzie przebadana ani kiedy – dostanie tylko informację o wyniku końcowym badań. Chodzi nie tylko o badania względem podstawowych parametrów bezpieczeństwa, czyli wymagań prawnych w zakresie zawartości ewentualnej substancji niepożądanej, ale również pod kątem właściwości prozdrowotnych wynikających z suplementacji.

Co ważne, system certyfikacji wprowadzony przez EISD nie stanowi konkurencji dla działań legislacyjnych poprzedzających notyfikację, ponieważ sprawdza jakość i bezpieczeństwo produktu w dalszym cyklu jego funkcjonowania na rynku. Podobnie sprawa się ma w odniesieniu do innych elementów samoregulacji branży, ponieważ jest to wciąż postępujący, długotrwały proces, złożony z wielu elementów i certyfikacja nie pozostaje w kolizji np. do Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety wprowadzonego przez główne stowarzyszenia branżowe. Nie da się stworzyć jednego uniwersalnego i skutecznego narzędzia, jednak z każdym takim działaniem branża rozwija się w pożądanym kierunku.

Poniżej możecie zapoznać się z dokładnym przebiegiem audytu produktu:

1) Ocena prawna i naukowa produktu – eksperci prawni przeprowadzają ocenę prawną w zakresie składu, oznakowania, prezentacji i reklamy suplementu diety. Równolegle, eksperci naukowi przeprowadzają ocenę składu produktu i warunków jego stosowania oraz weryfikują dane literaturowe pod kątem jego relacji ze zdrowiem.

2) Analiza materiałów reklamowych – eksperci branży suplementów diety analizują materiały reklamowe dotyczące produktu w celu oceny zgodności z wymaganiami „Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety“ i klarowności odbioru przekazów marketingowych przez konsumentów.

3) Badania laboratoryjne – badania produktu przeprowadzane są w akredytowanych laboratoriach pod kątem parametrów kluczowych dla jego bezpieczeństwa i jakości. Analizy laboratoryjne wykonywane są przy współpracy z Partnerem Strategicznym Fundacji – siecią laboratoriów Hamilton Poland S.A.

4) Raport Audytora – Wiodący Audytor Produktowy, na podstawie wyników wcześniejszych etapów certyfikacji produktowej, przygotowuje raport wstępny z uwzględnieniem opisu ewentualnych niezgodności oraz przekazuje go Uczestnikowi Programu oraz EISD. Uczestnik Programu zobowiązany jest do wdrożenia ewentualnych działań korekcyjnych i/lub korygujących oraz przedstawienia wyników tych działań. Raport końcowy przekazany przez Audytora Wiodącego do EISD jest podstawą do przyznania produktowi znaku „EISD – Certyfikat Jakości Suplementów Diety”. Ostateczną decyzję w zakresie przyznania certyfikatu EISD podejmuje Kapituła programu certyfikacji EISD.

5) Przyznanie certyfikatu EISD – zwieńczeniem uczestnictwa w programie certyfikacji jest możliwość uzyskania certyfikatu oraz stosowania w oznakowaniu, prezentacji i reklamie produktów znaku „EISD – Certyfikat Jakości Suplementów Diety”.

 

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter