Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Celon Pharma S.A. raportuje solidny zysk za 2017 r. przyśpieszając w drodze po globalny rynek innowacyjnych farmaceutyków
Celon Pharma S.A.  raportuje solidny zysk za 2017 r. przyśpieszając w drodze po globalny ry
Celon Pharma zanotowała: 107 mln netto przychodów ze sprzedaży w 2017 r., wzmocnienie pozycji na polskim rynku farmaceutycznym przy ponad 11% wzroście sprzedaży w ujęciu wolumenowym i 4,3% wzroście wartościowym; 7 mln sprzedaży eksportowej ze znaczącym potencjałem wzrostowym obejmującym kolejne kraje europejskie w najbliższych miesiącach; zysk netto za 2017 r. - 25,6 mln - po pominięciu zdarzeń jednorazowych związanych z milestonami za Salmex, zbliżony do wygenerowanych wartości za 2016 r.; ponad 100 mln dofinansowań na rozwój innowacyjnych leków pozyskanych w 2017 r., kolejne projekty w rozwoju klinicznym i bardzo zaawansowany postęp prac budowlanych nowego CBR spółki.

Zysk operacyjny spółki za 2017 r. jest porównywalny do lat ubiegłych i zgodny z komunikowanymi wcześniej przez Zarząd założeniami. Wynik finansowy potwierdza stabilną i jednocześnie bardzo mocną pozycję kluczowych produktów spółki. Wpływ na różnicę całościowego wyniku finansowego za 2017 r., w odniesieniu do 2016 r., wynikał z braku jednorazowych płatności milestone z tytułu umów dystrybucyjnych dla leku Salmex. Spółka odnotowała wzrost kosztów działalności operacyjnej, przede wszystkim amortyzacji środków trwałych. Wzrost tej pozycji jest oczekiwanym wynikiem rozbudowy bazy wytwórczej, poprzedzającej ekspansję międzynarodową. Zmniejszenie kosztów materiałów i energii wynika z wprowadzanych programów podniesienia efektywności wytwórczej, które są na bieżąco dyskontowane.

Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu: W 2017 r. sprzedaż produktów na rynku polskim pozostawała zgodna z oczekiwaniami. Umocniły się one wartościowo i wolumenowo w swoich kategoriach rynkowych. Systematycznie budowaliśmy obecność naszego flagowego produktu za granicą uzyskując kolejne rejestracje w krajach europejskich, w tym na bardzo wymagającym regulacyjnie rynku skandynawskim, na którym obecnie budujemy pozycję naszego produktu i od którego oczekujemy największego potencjału wzrostowego w kolejnych kwartałach. Powiększający się rynek zbytu za granicą umożliwi nam w najbliższych latach znaczące zwiększenie przychodów i zysku z działalności eksportowej.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: To był bardzo ważny rok, który otworzył zupełnie nową perspektywę dla wzrostu wartości naszej spółki. Wprowadziliśmy do rozwoju klinicznego pierwsze cząsteczki z naszego pipeline innowacyjnego, a efekty prowadzonych przez nas projektów w fazie przedklinicznej spotkały się z dużym zainteresowaniem partnerów z całego świata. Zmieniający się obecnie model biznesowy firm farmaceutycznych sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na prężne innowacyjne organizacje posiadające atrakcyjne portfolio przełomowych leków w schorzeniach, dla których istnieją niezaspokojone potrzeby medyczne. Mamy solidne podstawy uważać, że Celon Pharma jest taką spółką. W 2018 roku zamierzamy konsekwentnie kontynuować strategię rozwoju, która uplasuje naszą firmę w czołówce innowacyjnych firm biofarmaceutycznych w ciągu kilku najbliższych lat.

Raport roczny za 2017 r. dostępny jest na stronie internetowej firmy.

KOMENTARZE
Newsletter