Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Konsekwentnie do celu - NEUCA po trzecim kwartale br.
Adam Zalewski, 23.11.2015 , Tagi: NEUCA, wyniki finansowe
79,2 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych po trzech kwartałach 2015 r. i 105% wzrostu wyniku netto w trzecim kwartalne 2015 r. to kolejne rekordowe wyniki grupy NEUCA, zajmującej się już nie tylko hurtową dystrybucją farmaceutyków, ale także zarządzaniem markami własnymi, przychodniami, usługami informatycznymi i marketingowymi. Firma jest na najlepszej drodze do zrealizowania swojego rocznego celu, który zakłada osiągnięcie zysku o wartości 100 mln zł.

 

Oprócz kwestii finansowych i biznesowych NEUCA na każdym kroku podkreśla realizację swojej podstawowej misji, jaką jest zapewnienie lepszej przyszłości wszystkim aptekom niezależnym. – Ważne jest te słowo „wszystkim” i dlatego budujemy naszą ofertę, tak aby była ona jak najbardziej powszechna. Dzisiaj możemy pochwalić się liczbą 87% aptek w kraju, które w 2015 r. skorzystały w jakikolwiek sposób z naszej oferty. Jest to poziom nieosiągalny przez naszą konkurencję – szacujemy, że dystrybucja numeryczna naszych konkurentów wynosi maksymalnie 50-55%. Jest to dowód na to, że skutecznie realizujemy naszą misję w obszarze powszechności dostępu do naszej oferty. Staramy się tak tą ofertę budować, by była atrakcyjna dla wszystkich grup na rynku, również dla aptek sieciowych. Bardzo mocno inwestujemy też w programy apteczne, mające na celu nawiązanie długoterminowej współpracy z aptekami niezależnymi, które oczekują takiego wsparcia i walczą na rynku z agresywnymi sieciami. Już ponad 1/3 wszystkich aptek w Polsce korzysta z naszych programów aptecznych. To daje nam 4800 uczestników na koniec trzeciego kwartału 2015 r., w porównaniu do 4000 na koniec 2014 r. – podkreśla  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Piotr Sucharski.

Według badań satysfakcji klientów, przeprowadzanych przez IMS, NEUCA jest liderem jakości w 9 na 10 badanych obszarach (transport, logistyka, telemarketing, reklama, oferta regularna, promocyjna, ciągłość zaopatrzenia, warunki handlowe, poczucie bezpieczeństwa). Minimalnie ustępuje konkurencji jedynie pod względem szerokości asortymentu.

W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 5,2 mld zł, przy czym sam trzeci kwartał to 1,6 mld zł, co jest nieznacznym spadkiem w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim spowolnienie dynamiki rynku w tym okresie oraz realizacja decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej sprzedaży hurtowni ACP w Bydgoszczy. W skali roku NEUCA mimo wszystko powiększa swoje przychody o 9% względem analogicznego okresu trzech pierwszych kwartałów 2014 r.

Zysk operacyjny w trzecim kwartale br. wyniósł ponad 30 mln zł (nie było w tym okresie żadnych zdarzeń jednorazowych), co jest podwojeniem wyniku sprzed analogicznego okresu w roku poprzednim. Podobnie sytuacja ma się w przypadku zysku netto, gdzie wynik prawie 25 mln zł w trzecim kwartale 2015 r. daje ponad 100% progres względem tego samego okresu w poprzednim roku. Co warte zaznaczenia, 78,4 mln zł zysku netto w pierwszych trzech kwartałach, wliczając w to zdarzenia jednorazowe, to absolutny rekord firmy i 32%-owy wzrost r/r.

Jak wspomniałem na początku, NEUCA działa także w obszarze produktów własnych. – Kontynuujemy rozwój naszych czterech produktów flagowych – Apteo (główna marka napędzająca sprzedaż), Genoptim (leki, w tym także te wchodzące na listy refundacyjne), marka kosmetyczna Cera Solutions+ i produkty dla dzieci Kic Kic. Jeśli chodzi o współpracę z Synoptis Pharma, da się zauważyć, że dynamika wprowadzania nowych produktów na rynek jest nieco słabsza w porównaniu do tego, do czego przyzwyczailiśmy w pierwszym kwartale działalności Synoptisu. Jest to świadome, celowe działanie. Otóż przy tej skali produktów, a mamy ich już 436, istotniejszym staje się nie tyle wprowadzanie nowych produktów na rynek, ale sprawienie, aby produkty z naszego portfolio były szeroko reprezentowane w maksymalnej licznie aptek. To wymaga innej pracy, innych kompetencji, a także czasu. Zdecydowanie bardzo mocno koncentrujemy się na pracy z dotychczasowymi produktami i na budowie narzędzi, które wspierają ich odsprzedaż z apteki do pacjentów. To nam się udaje i jest to podstawa naszego wyniku, który generujemy z kwartału na kwartał. Po trzecim kwartale odnotowujemy ponad 50%-ową dynamikę wzrostu odsprzedaży tych produktów w aptekach, co dało nam finalnie wynik blisko 19 mln zł zysku brutto w segmencie marek własnych w pierwszych trzech kwartałach br. – zauważa Grzegorz Dzik, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Nowym wymiarem działań grupy jest realizowanie tzw. strategii pacjenckiej, która ma przede wszystkim na celu ułatwiać dostęp do ochrony zdrowia, co z kolei ma przełożyć się na lepszą jakość życia oraz większe poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Takie działanie jest przystosowaniem się do obecnych potrzeb otoczenia. Tomasz Józefacki, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju wskazuje na trzy czynniki stymulujące wzrost zapotrzebowania  na usługi ochrony zdrowia – Pierwszy trend to jest oczywiście wzrost zamożności społeczeństwa. W ciągu ostatnich dekad znacznie wzrosły dochody obywateli, co też pozostaje w korelacji z GBP. Drugim trendem jest czynnik demograficzny, czyli proces starzenia się społeczeństwa. W Polsce jest duża grupa osób, które będą stopniowo wchodziły w wiek +45, wymagający coraz intensywniejszej opieki medycznej. Trzecim elementem jest technologia, zarówno w rozumieniu szerokiego dostępu do niej, jak i ceny. Technologia jest coraz tańszym nośnikiem różnego rodzaju rozwiązań i usług, a my staramy się na tym skorzystać i tym samym zwiększać dostępność naszych usług medycznych. Dwa kluczowe słowa tutaj to – dostępność i pacjent. Proszę myśleć o aptekach jako o miejscach, gdzie większość z nas realizuje swoje potrzeby zdrowotne, a pacjenta traktować nie tylko jako chorego, ale także jako osobę dbającą o profilaktykę.

NEUCA stale rozbudowuje zakres swoich usług. Pacjent zyskuje coraz szerszy dostęp do telemedycyny, co poprawia jakość życia oraz rozwiązuje problemy zdrowotne pacjenta, do przychodni lekarskich POZ, w których ma on dostęp do wysokiej jakości informacji i wiedzy oraz do badań klinicznych, produktów i usług medycznych. Co zaś tyczy się aptek, grupa oferuje im poza produktami własnymi m.in.: usługi telemarketingowe, marketingowe, reklamowe, informatyczne, Centrum Usług Wspólnych, serwisy logistyczne, czy linie do pakowania. Takie synergie umacniają stosunki ze strategicznym klientem grupy, czyli z niezależną apteką, która poprzez budowę relacji z pacjentem, podnosi swoją konkurencyjność i rentowność. Na bazie wiedzy o potrzebach pacjentów rozwija się także portfolio jej produktów i usług, które w odpowiednio sposób będą promowane i sprzedawane. Gwarantuje to także nawiązanie współpracy z producentami.  

Przybliżmy teraz trzy wyżej wymienione segmenty dedykowane pacjentowi:

*przychodnie lekarskie – cały krajowy rynek przychodni jest szacowany na 39 mld zł, z czego ok. 8 mld to opieka w ramach NFZ. Jest to bardzo rozdrobniony rynek – ok. 4000 przychodni w całej Polsce. Ponad połowa wszelkich porad medycznych jest realizowana przez placówki POZ. NEUCA koncentruje się właśnie na przychodniach POZ, mając 14 swoich placówek w 6 województwach o łącznym zasięgu 50 tysięcy pacjentów z koncentracją na podstawowej opiece. Docelowy budżet inwestycyjny wynosi w tym segmencie 30 mln zł, z czego duża część jest przeznaczana na rozwój obsługi mediporta, czyli systemu EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) dla przychodni POZ, który w przeciągu dwóch lat ma być obowiązkowy dla placówek (na tą chwilę prawdopodobnie tylko połowa przychodni korzysta z tego systemu),

*badania kliniczne – krajowy rynek ma w tym przypadku wartość 1 mld zł i rośnie średnio o 3-4% w skali roku. 500 badań rocznie jest zlecanych przez 50 podmiotów (ok. 70% tych badań jest realizowanych przez firmy zagraniczne). NEUCA ma w tej chwili 3 komplementarne firmy: Clinport, Medica Pro Familia oraz BioScience, skupiające się głównie na najbardziej rentownym modelu SMO (Service Management Organization). W 7 krajowych ośrodkach, grupa realizuje 120 badań klinicznych,

*telemedycyna – obszar najbardziej perspektywiczny, jednak wciąż w Polsce na początkowym etapie rozwoju, m.in. dlatego iż wciąż nie ma jasnych przepisów dotyczących finansowania usług telemedycznych i zazwyczaj wydatki ponosi osoba chora. Rozwój telemedycyny jest jednym z elementów strategii Ministerstwa Zdrowia. W Europie zaś szacuje się ten rynek już blisko na 28 mld zł i w krajach zachodnich najczęściej wydatki pokrywa ubezpieczyciel. Wyróżnia się tutaj 5 podstawowych segmentów: teleopieka, telediagnostyka, telekonsultacja, telenauczanie, telezabiegi, z czego pierwsze dwa odpowiadają za 60% rynku. NEUCA w tym obszarze stawia przede wszystkim na prace nad urządzeniem do monitorowania cukrzycy – Diabdis. Jest ono obecnie w fazie testów i plany komercjalizacji urządzenia przypadają na 2016 r., a więcej na jego temat możecie przeczytać na stronie internetowej.

Podsumowując, NEUCA dąży do rozwinięcia spójnej strategii wokół dostępu do wiedzy, produktów i usług dla pacjenta. Dzięki synergiom rozbudowuje sumę korzyści, jaką oferuje niezależnym aptekom podnosząc ich konkurencyjność. Poprzez takie połączenie uzyskuje pozytywny efekt finansowy na poziomie marży. Na samym końcu jest efekt skali i grupa szacuje, że w okresie 3 lat widoczny będzie znaczny efekt finansowy w postaci kontrybucji do zysku netto.      

 

Źródła

Informacje i zdjęcia z konferencji prasowej grupy NEUCA, 12.11.2015 r. 

KOMENTARZE
Newsletter