Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Celon Pharma chce dokonać przełomu w leczeniu nowotworów litych i hematologicznych
Celon Pharma chce dokonać przełomu w leczeniu nowotworów litych i hematologicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało do dofinansowania dwa wnioski spółki Celon Pharma. Chodzi o konkurs 2/1.1.1/2019 – szybka ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem pierwszego projektu jest opracowanie pierwszego w klasie bispecyficznego immunoterapeutyku opartego o fragmenty przeciwciał – cBITE oraz jego rozwój przedkliniczny i kliniczny jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów złośliwych. Projekt oferuje możliwość rozwoju nowej generacji leków w biotechnologii onkologicznej. Koszt projektu to 43,6 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 26,7 mln zł.

W przypadku drugiego projektu celem jest opracowanie pierwszego w klasie, innowacyjnego dualnego inhibitora znoszącego immunosupresję oraz działającego cytotoksycznie na komórki nowotworu, a także jego ewaluacja kliniczna, jako kandydata na lek w terapii wybranych guzów litych oraz białaczek. Projekt obejmuje wytypowanie i walidację molekularnego biomarkera, którego celem będzie wspomaganie oceny skuteczności terapii. Koszt projektu to 45,7 mln zł, rekomendowana wysokość dofinansowania to 27,9 mln zł. Ostateczna kwota dofinansowania projektów może się jeszcze zmienić.

Dr Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma, mówi – Oba wnioski wybrane do dofinansowania to terapie onkologiczne, które potencjalnie mogą stanowić terapeutyki typu – first in class drug – charakteryzujące się nowym i unikalnym mechanizmem działania w danym wskazaniu terapeutycznym. Pierwszy z projektów – obejmuje opracowanie i walidację innowacyjnego, bezpiecznego i skutecznego klinicznie bispecyficznego formatu białka, które może znaleźć zastosowanie w terapii guzów litych. Drugi obejmuje rozwój dualnego inhibitora o działaniu immunologicznym oraz cytotoksycznym, ukierunkowanego na kinazy receptorowe TAM (TYRO3, AXL oraz MER) i/lub FLT3 w terapii wybranych guzów litych oraz białaczek. Z projektami wiążemy duże nadzieje, gdyż mogą stać się przełomem w leczeniu zarówno nowotworów litych, jak i hematologicznych.

Źródła

fot. Celon Pharma

KOMENTARZE
Newsletter