Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pierwsza edycja konkursu Celuj w Innowacje rozstrzygnięta!
Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania aż 5. projektów badawczych w zakresie chorób zapalnych w chorobach płuc. Inicjatorem konkursu jest polska firma farmaceutyczna Celon Pharma S.A.

Konkurs skierowany był do ośrodków i instytucji naukowych oraz ich pracowników, którzy poprzez udział w konkursie mogli otrzymać szansę na otrzymanie dofinansowania zgłoszonego projektu badawczego. Inicjatywę wsparli swoim autorytetem wybitni eksperci związani z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju, którzy wraz z Organizatorami konkursu dokonali wyboru najlepszych projektów spośród  kilkunastu nadesłanych z całego kraju.

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Zainteresowanie środowiska naukowego konkursem potwierdza, że takie inicjatywy są potrzebne. Poziom merytoryczny zgłoszonych projektów był bardzo wysoki, dlatego zdecydowaliśmy się przeznaczyć na nie większe wsparcie finansowe niż początkowo planowaliśmy. Zdecydowaliśmy się wesprzeć te projekty, które zdaniem ekspertów i naszym mają szansę stać się ważnym krokiem na drodze do poszukiwania skutecznych i nowowczesnych terapii w zakresie chorób płuc. Dziękuję także Kapitule Konkursu, za zaangażowanie i wsparcie merytoryczne w wyłanianiu najlepszych projektów.

Monika Lamparska – Przybysz, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Produktów Leczniczych Celon Pharma S.A.:  Postawiliśmy na  te projekty,  które były najbardziej zbieżne z zaproponowanym przez nas zakresem tematycznym i prezentują nowe podejście do omawianych zagadnień. Obecnie prowadzimy rozmowy, które określają konkretne zasady współpracy przy realizacji zgłoszonych  projektów.

Prof. Tomasz Targowski, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - członek Kapituły Konkursu – Gratuluję wszystkim laureatom.  Poziom zgłoszeń potwierdza ogromny potencjał polskich naukowców. Cieszę się, że firmy to dostrzegają i decydują się na wprowadzanie narzędzi, umożliwiających jego wykorzystanie. Takie podejście, otwierające pole do współpracy biznesu i nauki jest w naszym kraju bardzo potrzebne. 

Łączne dofinansowanie projektów w ramach I. edycji konkursu przekroczy 600 000 PLN. Lista rankingowa została przygotowana w oparciu o ilość przyznanych punktów przez członków Kapituły Konkursu.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na http://celonpharma.com/b-r/konkurs/

Patronat nad konkursem: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl, Portal Biotechnologia.pl

 

Lista laureatów konkursu Celuj w Innowacje

Miejsce

Nazwisko

Uczelnia/Jednostka naukowa

Tytuł projektu

I

Dr n. med. Maciej Kupczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

MicroRNAs – new biomarkers of respiratory tract diseases

II

Dr Stanisław Malicki

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Aptameryczne inhibitory elastazy w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

III

dr hab. n. med., prof.nadzw. Joanna Chorostowska-Wynimko

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Immunologii w Warszawie

Wstępna analiza potencjalnej przydatności neutrofilowych proteaz serynowych jako biomarkerów prognostycznych/predykcyjnych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

IV

dr n. med. Patrycja Nejman-Gryz

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet

Medyczny

Poszukiwanie immunologicznych markerów korelujących z nadreaktywnością oskrzeli w obturacyjnych chorobach płuc

V

Dr n. med. Sebastian Majewski

Klinika Pneumonologii i Alergologii UM w Łodzi

Czy istnieje więcej niż jeden fenotyp zapalny astmy oskrzelowej?

 
KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter