Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakończona sukcesem emisja akcji serii U oraz nawiązana współpraca z Novavax motywami weryfikacji strategii finansowania Mabion
Zakończona sukcesem emisja akcji serii U oraz nawiązana współpraca z Novavax motywami weryf

W dniu 16 marca br. zarządu spółki Mabion S.A. podjął uchwałę o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 22 marca 2021 r., na którym akcjonariusze mieli głosować nad uchwałą dotyczącą emisji akcji serii V.

 

 

 

– Decyzję o odwołaniu NWZ podjęliśmy w związku z wystąpieniem nowych okoliczności, w tym zakończoną z sukcesem emisją akcji serii U i nawiązaniem współpracy z firmą Novavax przy produkcji szczepionki na COVID-19, która potencjalnie może przynieść dodatkowe wpływy finansowe. Te czynniki same w sobie sprzyjają naszej sytuacji finansowej, a dodatkowo potencjalnie umożliwią Mabionowi skorzystanie z kolejnych zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Biorąc pod uwagę nowe korzystne okoliczności, przystępujemy do weryfikacji wcześniej przyjętych założeń strategii finansowania dla spółki Mabion, w tym planów związanych z kolejną emisją akcji – mówi Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu Mabion S.A. – Przyszłą decyzję o przeprowadzeniu lub rezygnacji z planowanej emisji akcji serii V chcemy podjąć po dokładnym przeanalizowaniu obecnych potrzeb finansowych i możliwych opcji pozyskania kapitału ze źródeł innych niż emisja akcji. Jesteśmy obecnie w zdecydowanie lepszej sytuacji finansowej niż kilka tygodni temu, gdy zwoływaliśmy NWZ, dlatego chcemy teraz w naszej strategii finasowania uwzględnić opcje dotychczas niedostępne dla spółki, jednocześnie dbając o naszych akcjonariuszy i efektywność wykorzystania kapitału, który nam powierzyli – dodaje Adam Pietruszkiewicz.

Po objęciu akcji serii U przez inwestorów do spółki wpłynie ponad 117 mln zł w gotówce oraz dodatkowo pożyczki od akcjonariuszy w kwocie ponad 16 mln zł zostaną skonwertowane na akcje serii U. Wpływy z emisji, uzupełnione innymi, potencjalnymi źródłami finansowania, pozwolą na dalsze finansowanie zaawansowanych badań związanych z lekiem MabionCD20 oraz inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych spółki w związku z planowaną produkcją przez Mabion kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19 w ramach współpracy z amerykańską firmą Novavax.

– Chciałbym podkreślić, że środki pozyskanie z emisji akcji serii U, a także zawarcie umowy z Novavax umożliwiają nam teraz dostęp do dodatkowych, dotychczas niedostępnych źródeł finansowania. Po spełnieniu warunków określonych w przyszłej umowie powinniśmy mieć możliwość uruchomienia deklarowanego przez PFR finansowania dłużnego w wysokości 30 mln zł. Prowadzimy również rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczące dostosowania obowiązującej umowy kredytowej na kwotę 30 mln euro (ok. 138 mln zł) do obecnej strategii spółki. Możemy mieć również możliwość wykorzystania przyznanego grantu w wysokości ok. 63 mln zł z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto w dotychczasowej strategii finansowania nie uwzględnialiśmy potencjalnych przepływów operacyjnych wynikających ze współpracy z Novavax. Pomyślne zakończenie prób technicznych i testowych umożliwi rozpoczęcie szerszej współpracy w zakresie produkcji szczepionki w skali komercyjnej, która może generować dodatnie przepływy operacyjne w najbliższych latach – mówi Grzegorz Grabowicz, członek zarządu i CFO Mabion S.A.

Informacja o decyzji zarządu w sprawie przeprowadzeniu emisji akcji serii V i zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, które będzie rozważało podjęcie uchwały w tym zakresie, zostanie podana w późniejszym terminie w formie raportu bieżącego.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter