Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Światowy Dzień Walki z Rakiem – najważniejsze polskie projekty w onkologii

4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. W tym szczególnym czasie chcemy zwrócić uwagę na zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych. Agencja Badań Medycznych na badania z zakresu onkologii zakontraktowała dotąd łącznie blisko 300 mln zł, finansując tym samym realizacje 25 projektów badawczych. Ponadto w lutym br. ABM ogłosiło wyniki konkursu na tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, przeznaczając na ten cel dodatkowe 47 mln zł.

 

CAR-T – technologia przyszłości w leczeniu białaczki limfoblastycznej

W 2021 r. Agencja Badań Medycznych rozpoczęła realizację programu mającego na celu opracowanie i wprowadzenie do Polski na szeroką skalę przełomowej terapii leczenia nowotworów przy użyciu modyfikowanych genetycznie limfocytów CAR-T cells (terapia adoptywna komórkami CAR-T). Tego rodzaju terapia ma szczególne znaczenie w leczeniu białaczek u najmłodszych pacjentów. Technologia CAR-T cells zmienia perspektywę leczenia onkologicznego. Grant w kwocie 100 mln zł wprowadzi nasz kraj do czołówki światowej w zakresie immunoterapii, co jednocześnie pozwoli nam uniezależnić się od oligopolu wielkich firm. Dzięki temu, dostarczymy polskim pacjentom innowacyjne leczenie w wielokrotnie niższej cenie. Pomysł na grant z zakresu wprowadzenia do Polski technologii CAR-T cells zrodził się przede wszystkim z potrzeby społecznej. Jest to technologia niezwykle droga, ponieważ leczenie jednego pacjenta to obecnie koszt minimum pół mln dol.

 

Projekt POL HISTIO – wielka szansa dla małoletnich pacjentów

Projekt POL HISTIO to pierwsze w Polsce autorskie, niekomercyjne badanie kliniczne, którego celem podstawowym jest optymalizacja postępowania oraz leczenia dzieci z rozrostami z komórek histiocytarnych. Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska – kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Główną misją projektu jest poprawa diagnostyki u pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych poprzez ocenę profilu molekularnego w tkance guza oraz jego monitorowanie we krwi. Na podstawie otrzymanych wyników będzie można ocenić m.in. skuteczność leczenia, a także dobrać jego rodzaj. Kolejnym celem POL HISTIO jest udostępnienie wszystkim chorym dzieciom (zwłaszcza opornym na konwencjonalną terapię) możliwości leczenia celowanego w oparciu o wynik badania molekularnego. Leczenie to będzie całkowicie finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Badanie kliniczne swoim zasięgiem ma objąć pacjentów z całej Polski. Realizację projektu ma wspierać również wiodący ośrodek onkologii dziecięcej z USA. 

Więcej o projekcie mówi prof. Anna Raciborska:

 

Obecnie trwa rekrutacja pacjentów. Dane kontaktowe, gdzie mogą zgłaszać się pacjenci, którzy chcieliby wziąć udział w badaniu: klinika.onkologii@imid.med.pl, tel. 22 32 77 205.

 

Szansa na dostęp do najnowszych terapii dla dzieci chorujących na ostre białaczki

Rocznie w Polsce na nowotwory choruje ponad 1100 dzieci. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym u dzieci. CALL-POL to kliniczny projekt badawczy, który ma objąć wszystkie dzieci w Polsce ze świeżo rozpoznaną ALL. Instytucja koordynująca (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) tworzy konsorcjum z Centralnym Szpitalem Klinicznym w Łodzi, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Instytutem Innowacyjnych Technologii w Katowicach, które wspólnie prowadzą ogólnokrajowe kontrolowane badania kliniczne obejmujące leczenie dzieci z białaczką. Partnerami klinicznymi w projekcie są wszystkie polskie ośrodki onkologii pediatrycznej. Konsorcjum CALL-POL zostanie połączone z siecią AIEOP-BFM, która jest największą na świecie międzynarodową siecią badań klinicznych w zakresie białaczek i chłoniaków u dzieci. Koszt badania to ponad 28 mln zł, a finansowanie pochodzi w całości z Agencji Badań Medycznych. Głównym celem projektu CALL-POL jest ułatwienie dostępu do najnowszych terapii dla polskich dzieci chorującymi na ostre białaczki. Grupę badaną stanowią dzieci z rozpoznaną ALL pochodzące ze wszystkich ośrodków onkologii pediatrycznej w Polsce. Finansowanie z ABM pozwala na zastosowanie nowoczesnych leków, których działanie jest molekularnie ukierunkowane i dopasowane do każdego pacjenta w sposób indywidualny. Jest to prawdopodobnie jeden z najnowocześniejszych programów leczenia białaczek u dzieci na świecie. Takie podejście lecznicze ma na celu zwiększenie wyleczalności białaczki u dzieci do ok. 95%.

Projekt przybliża prof. Wojciech Młynarki:

 

Dane kontaktowe, gdzie mogą zgłaszać się pacjenci, którzy chcieliby wziąć udział w badaniu: tel. 42 617 77 91, 42 617 77 50, sekretariatip@usk4.umed.lodz.pl. Informacje nt. ośrodków biorących udział w badaniu są dostępne na stronie projektu

 

Wyższa jakość życia oraz przeżycie wolne od progresji u chorych na raka trzustki

Badanie finansowane ze środków Agencji skierowane jest do pacjentów onkologicznych z potwierdzonym histopatologiczne nieresekcyjnym rakiem trzustki, bez zmian przerzutowych. Celem projektu, którego liderem jest prof. dr hab. Wojciech Kielan, jest zastosowanie nowatorskiej metody samej elektroporacji nieodwracalnej oraz elektroporacji połączonej z podaniem jonów wapnia lub chemioterapeutyku. Metoda polega na użyciu specjalnych igieł umieszczanych w zmianie trzustki, które niszczą komórki nowotworowe. Metodę stosuje się w trakcie zabiegu. Interwencja opiera się na wykorzystaniu elektroporacji, czyli nowatorskiej metody polegającej na destabilizacji błony komórkowej komórki nowotworowej i zwiększeniu jej przepuszczalności dla leków, którymi w badaniu są bleomycyna oraz chlorek wapnia. W badaniu ocenie podlegać będzie czas od zabiegu do progresji choroby oraz zmiana jakości życia pacjentów. Proponowana metoda ma innowacyjny charakter, łącząc ze sobą metodę niefarmakologiczną z nowym zastosowaniem jonów wapnia oraz chemioterapeutyku w terapii przeciwnowotworowej zarówno u pacjentów z rozpoznaniem de novo, jak i pacjentów, u których standardowe metody leczenia nie wykazują działania.

Dane kontaktowe, gdzie mogą zgłaszać się pacjenci, którzy chcieliby wziąć udział w badaniu: chirurgia.ogolna.onkologiczna@gmail.com.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter