Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
ScienceShip.com – polska platforma, na której każdy internauta może stać się sponsorem badań naukowych
ScienceShip.com – polska platforma, na której każdy internauta może stać się sponsorem bada
Prowadzenie badań naukowych i działalności badawczo-rozwojowej jest bardzo kosztowne. Do tej pory realizowanie tego typu projektów było w sposób całkowity uzależnione od państwowego źródła finansowania. ScienceShip.com to platforma internetowa, dzięki której internauci mogą stać się sponsorami badań naukowych.

 

Crowdfunding to dynamicznie rozwijająca się forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Takie przedsięwzięcie umożliwia zaprezentowanie i zrealizowanie pomysłów, które dotąd nie mogły być wcielone w życie ze względu na brak potrzebnych środków. Pomysłodawca prosi internautów, by wsparli jego projekt finansowo, a w zamian za to oferuje nagrody lub udziały. 
Do tej pory wszelkie istniejące rozwiązania umożliwiały wsparcie projektów przede wszystkim związanych z  nowymi technologiami czy organizacją wydarzeń. Portal ScienceShip.com zgodnie ze swoimi założeniami jest mostem pomiędzy światem biznesu i naukowcami oraz indywidualnymi internautami. Twórcami  pomysłu są Grzegorz Mączyński i Robert Murzynowski.
Na świecie jest tylko jedyna szerzej znana platforma o takiej tematyce – amerykański Experiment.com. Różni się ona jednak od polskiego pomysłu, gdyż nie obejmuje rozwiązań ułatwiających bezpośrednią współpracę między naukowcami a inwestorami oraz nie umożliwia działań w drugą stronę np. organizacji konkursów dla naukowców. Polska platforma jest nastawiona głównie na projekty naukowe i badawcze z zakresu medycyny, biotechnologii czy bioekologii, ale miejsce dla siebie znajdą również te, które wpisują się w inne dziedziny np. edukację i popularyzację nauki, fizykę i matematykę, chemię, psychologię, socjologię, projektowanie i sztukę, filozofię i historię, informatykę, nauki polityczne i prawo, ekonomię czy inżynierię. Projekty umieszczane na platformie wcześniej będą weryfikowane przez radę naukową, żeby inwestorzy mieli gwarancję, że są to przedsięwzięcia nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim mające sens naukowy. Przy pomocy ScienceShip.com finansowania można szukać zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wydaje się, że platforma może stać się potrzebną alternatywą dla grantów krajowych i zagranicznych, od których aktualnie uzależnieni są badacze. Dodatkowo jest to forma sprawdzenia odbioru pomysłu w kontekście aktualnych potrzeb rynku oraz indywidualnego konsumenta. 

 

 

KOMENTARZE
Newsletter