Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ryvu Therapeutics z umową na dofinansowanie prac nad projektem z obszaru immunoonkologii
Ryvu Therapeutics z umową na dofinansowanie prac nad projektem z obszaru immunoonkologii

Ryvu Therapeutics zawarło umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu „Nowe, małocząsteczkowe leki immunomodulujące w terapii opornych nowotworów” na kwotę blisko 22,4 mln zł. Wartość całkowita netto projektu to ponad 35,8 mln zł, a jego realizacja zaplanowana jest na okres styczeń 2020 r.-grudzień 2023 r. NCBR przyznało spółce dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka”.

 

 

Ryvu Therapeutics tym samym będzie kontynuowało rozpoczęte wcześniej badania nad wybranymi celami z obszaru immunoonkologii, które potwierdziły ich wysoki potencjał terapeutyczny, co było jednocześnie przesłanką do złożenia wniosku do NCBR. Celem prac jest wyłonienie kandydata na lek na etapie I fazy klinicznej, małocząsteczkowego modulatora odpowiedzi immunologicznej pacjenta przeciwko komórkom rakowym. Głównym założeniem projektu jest opracowanie ściśle spersonalizowanej terapii, która będzie miała potencjał przezwyciężenia ograniczeń towarzyszących obecnym immunoterapiom.

Analiza publicznie dostępnych oraz komercyjnych baz danych wykazała, iż małocząsteczkowe związki rozwijane przez Ryvu, dla których prace są aktualnie najbardziej zaawansowane, mają szansę na uzyskanie statusu leku pierwszego w swojej klasie. – Niewątpliwie immunoonkologia zrewolucjonizowała podejście do terapii nowotworów. Immunoterapia ze względu na swą charakterystykę i mechanizm działania daje szansę na stworzenie skutecznej terapii dla pacjentów z agresywnymi, opornymi na leczenie nowotworami. Dzięki dofinansowaniu z NCBR będziemy mogli nieprzerwanie kontynuować nasze badania w tym obszarze – komentuje dr Krzysztof Brzózka, dyrektor ds. naukowych i wiceprezes Ryvu Therapeutics.

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter